Echipa UIPAC

Aureliu CASIAN
Director executiv

Viorica NECLEA
Director adjunct

Tatiana RODIDEAL
Contabilă șefă

Natalia GORBATOVSKAIA
Procurist

GRANTURI DE COFINANȚARE

Natalia CHELARU
Coodonator componenta de granturi

Elena CABAC
Consilier componenta de granturi

Rima PLĂCINTA - CONDRAȚCHI
Specialist comunicare

Iulia FURCULIȚĂ
Specialist monitorizare și evaluare

Marina DARIE
Contabilă