Echipa UIPAC

Aureliu CASIAN
Director executiv

Viorica NECLEA
Director-adjunct

Tatiana RODIDEAL
Contabilă-șef

Natalia GORBATOVSKAIA
Procurist

GRANTURI DE COFINANȚARE

Natalia CHELARU
Coordonator Componenta de Grant

Elena CABAC
Consilier Componenta de Grant

Rima PLĂCINTA - CONDRAȚCHI
Specialist comunicare

Iulia FURCULIȚĂ
Specialist monitorizare și evaluare

Marina DARIE
Contabilă