Agenda şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

AGENDA şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

05.08.2015 ora 14-00, biroul 246

1. Examinarea proiectului Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost acceptată în ședința GL din 15 iulie 2015, procesul-verbal nr.13./

2. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul de lege pentru completarea Legii taxei de stat nr.1261-XII din 3 decembrie 1992, elaborată de Ministerul Justiției.

3. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de Guvern privind modul și condițiile de acordare a autorizației persoanelor juridice cu scop lucrativ în vederea utilizării în denumirile lor a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova, elaborată de Ministerul Justiției.

4. Examinarea repetată a proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor supuse acţiunii factorilor de risc profesional, elaborat de Ministerul Sănătății.

/Notă: proiectul a fost restituit în ședința GL din 20 mai 2015, procesul-verbal nr.9./

5. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul de lege privind produsele cosmetice, elaborată de Ministerul Sănătății.

6. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind metodele de analiză necesare pentru verificarea compoziției produselor cosmetice, elaborată de Ministerul Sănătății.

Președintele Grupului de lucru Tudor COPACI