Competitivitatea tarii

Potrivit documentului strategic, competitivitatea urmează să fie considerată atât la nivel macro, cât și la nivel de întreprindere: făcând economia moldovenească și întreprinderile acesteia mai competitive, astfel permițând piețelor locale să reziste presiunile concurențiale adiționale din partea producătorilor UE, și va permite producătorilor autohtoni să găsească sau să extindă piețe noi în UE, exploatând avantajele competitive ale Moldovei. Aceasta poate deschide oportunități economice mai mari pentru agenții economici autohtoni și populație, va contribui la sporirea veniturilor acestora și va stimula eforturile statului în continuarea și diversificarea reformelor.

Competitivitatea este strâns legată de costuri. Principalele costuri directe și indirecte, cum ar fi cele de capital, muncă, energie și alte utilități; asigurări și costuri de congestie, sunt critice pentru competitivitatea firmelor moldovenești pe piețele externe, și pe piața internă, care deja are un nivel destul de ridicat de deschidere. Această preocupare este prezentă în Foaia de parcurs, și se conţine în fiecare din componentele sale.

Un element important al competitivității este mărimea și structura piețelor pe care întreprinderile operează, ceea ce determină capacitatea lor de a se specializa și exploata economiile de scală, astfel influenţându-şi costurile și productivitatea. În cazul Republicii Moldova, în special datorită ZLSAC, se extinde accesul la piețe externe maturizate și cu potențial enorm de cumpărare și reprezintă un stimulent și substituent al pieței interne de dimensiune mică. Cu toate acestea, dimensiunea și structura pieței interne rămâne crucială și există loc pentru îmbunătățire: este imperativă facilitarea extinderii acesteia și mărirea eficienței ei pentru promovarea competitivității.

În timp ce îmbunătățirea eficienței pieței este rezultatul reformelor curente pe termen lung, în domeniul politicii de concurență, de exemplu, Foaia de parcurs își propune să contribuie prin măsuri mai specifice, care sa elimine constrângerile pentru o buna funcționarea a pieței.