Comunicat privind finalizarea consultărilor publice asupa cadrului de management de mediu şi social

În perioada martie-iunie 2021 se desfășoară activitățile de pregătire a finanțării adiționale în cadrul proiectului de Ameliorare a Competitivității (PAC-II), care are drept scop continuarea eforturilor Guvernului Republicii Moldova privind întărirea competitivității la export, reducerea poverii administrative pentru companiile autohtone și îmbunătățirea accesului exportatorilor la finanțare începute în cadrul proiectului PAC II in derulare.

În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Unitatea de implementare a proiectului de ameliorare a competivității (UIPAC), finanțat de Banca Mondială anunţă despre finalizarea consultărilor publice asupra documentului de proiect Cadrul de Management de Mediu şi Social (CMMS), elaborat în cadrul proiectului PAC-II.

Varianta finala originală în engleză (esmf-cep-af-vol-1.pdf; esmf-cep-af-vol-2.pdf ) a documentului este publicata pe pagina web oficilă a Unităţii de implementare a proiectului (www.uipac.md).

Recomandările, propunerile și observaţiile pe marginea proiectului documentului CMMS supus consultărilor publice au fost incorporate in versiunea finala a documentului.