Notă informativă privind rezultatele studiului de evaluare a impactului in cadrul sub-componentei de granturi a proiectului PAC II

Componenta de garanturi (PAC granturi) din cadrul Proiectului de Ameliorare a Competitivității (PAC II), cu un un buget 3 mil. USD, vine să sprijine întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMM), și co-finanţează 50% (max. MDL 200 mii grant / beneficiar), din costul serviciilor de consultanță cu scopul sporirii competitivității la export a acestora.

Prin acordarea finanțării nerambursabile, proiectul facilitează accesul la finanțare și spijină întreprinderile moldovenești să-și îmbunătățească afacerea și să dezvolte activități orientate la export.

Pentru a analiza efectul activităților proiectului și a granturilor acordate IMM-lor, în perioada februarie-mai 2019, a fost realizată o evaluare intermediară pentru 3 ani de implementare a PAC II.

Studiul de evaluare a fost elaborat cu suportul experţilor Băncii Mondiale şi prezintă constatări și concluzii cu privire la progresele înregistrate de către PAC Granturi prin prisma rezultatelor inregistrate de agenţii economici care au primit finanţare din sursele proiectului.

Conform metodologiei propuse de Bănca Mondială, în cadrul studiului beneficiarii au fost divizați în trei grupuri, și anume:

  -grupul experimental cu o monitorizare complexă – întreprinderile eligibile care au primit finanțare imediat după implementarea serviciului, aflați sub monitorizare permanentă (contact lunar),

  -grupul experimental cu o monitorizare periodică – întreprinderile eligibile care au primit finanțare imediat după implementarea serviciului, aflați sub monitorizare periodică (contact semi-anual), și

  -grupul de control - întreprinderilor eligibile aprobate pentru finanțare, care au primit finanțarea mai tirziu, cel puțin peste 6 luni după implementarea serviciului.

Scopul acestei divizări era de a observa diferențele, ”cu grant” vs ”fără grant”, în implementarea de către beneficiar a serviciilor de dezvoltare a afacerii, precum și a rezultatelor obținute.

Astfel, în grupurile monitorizate în urma serviciilor implementate, au fost înregistrate următoarele rezultate:

  -74 IMM-uri (din 3 grupuri de impact) au inregistrat 343 locuri de muncă nou create;

  -beneficiarii din categoria exportatorilor direcţi au inregistrat cumulativ US$ 6,9 mln. vânzări la export;

  -109 IMM-uri au raportat afaceri îmbunătățite.

În urma analizei a trei ani de implementare a PAC Granturi, putem constata rezultate bune în creșterea vânzărilor din export, ca rezultat al alocării resurselor proiectului CEP pentru îmbunătățirea competitivității la export a IMM-urilor. Astfel, în grupul cu monitorizare permanentă, 1 USD alocat in calitate de grant a generat 8,2 USD vânzări la export, iar fiecare dolar alocat in calitate de grant a generat 4,4 USD vânzări la export în grupul cu monitorizare periodică.