II. PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT

Componenta are drept scop consolidarea legăturilor dintre întreprinderile mici și mijlocii din Moldova și piețele de desfacere, precum și îmbunătățirea capacităţii acestora de a concura pe aceste piețe.

Activitățile prevăzute în cadrul componentei vor contribui la întărirea capacităților ODIMM și MIEPO, care trebuie să devină verigi-cheie în facilitarea dezvoltării IMM-lor și accederea lor pe piețele de desfacere ale UE. Experţii internaţionali din domeniul dezvoltării IMM şi a promovării exportului vor oferi asistenţă ODIMM şi MIEPO la elaborarea strategiilor şi restructurarea acestora pentru a putea aborda mai focusat necesităţile clienţilor. Strategiile vor include (i) ajustarea programelor şi serviciilor pentru a servi segmentele cheie de clienţi; (ii) mecanisme de livrare a programelor şi serviciilor; (iii) structurile organizaţionale pentru a asigura livrarea eficace a acestor programe; (iv) interacţiunea cu alte instituţii (ex. asociaţiile sectoriale, incubatoarele, parcurile indistriale, etc.); (v) bugetarea pe termen scurt şi mediu întru asigurarea implementării strategiilor; şi (vi) un plan de acţiuni cu indicatori şi mecanisme de evaluare şi monitorizare.