Forumul anual al femeilor a adunat peste 500 de femei din Moldova

Sîmbătă, 19 decembrie 2015, ora 10.00 în incinta Hotelului Radisson Blu, strada Mitropolitul Varlam 77 s-a desfăşurat Forumul anual al Femeilor din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Platformei Naţionale a Femeilor din Moldova (PNFM), lansată de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM în anul 2013, cu scopul de a contribui la creşterea gradului de conştientizare a rolului femeilor în societate, prin dezvoltarea abilităţilor proprii, cu schimbări pozitive atât în viaţa personală, cât şi în comunitate.

La eveniment au participat în jur de 500 de participante din toate raioanele R. Moldova din domeniul afacerilor, instituţiilor publice centrale şi locale, organizaţii donatoare, parteneri de dezvoltare, societatea civilă şi mass-media. Forumul a început cu cîteva istorii de succes a unor doamne lidere, care pe lingă titlul de mamă, soţie, prietenă, mai sunt şi managere a instituţiilor pe care le conduc.

Moderatoarea evenimentului, jurnalista Vera Nastasiu, Fondatoarea ,,Dicţie.md’’ a creat o atmonsferă de dialog, unde femeile speakere, au vorbit despre istoria lor de succes, despre pilonii care au stat la baza carierei acestora, dar şi despre unele provocări ale femeile în afaceri.

Iulia Iabanji, iniţiatoarea Platformei Naţionale a Femeilor din Moldova, a vorbit despre PNFM şi despre susţinerea femeilor în cadrul platformei. Dna Iabanji, a venit cu sfaturi de susţinere către toate femeile participante, de a fi puternice, optimiste şi mentore, exemple de succes pentru noile generaţii tinere în afaceri.

,,Cele mai bune modele de femei pe care trebuie să le apreciem, suntem chiar noi înşine’’, a menţionat, şeful reprezentanţei de ţară UN Women, Dna Ulziisuren Jamsran, care este o susţinătoare vădită a femeii în luarea deciziilor, iar solidaritatea, susţinerea şi perfecţionarea continuă, sunt cuvintele cheie pentru a deveni o femeie de succes.

Dna Speranţa Olaru, Manager de Proiect în cadrul Delegaţiei UE în R. Moldova, a reiterat sprijinul Delegaţiei UE la organizarea seminarelor informative ale PNFM şi a menţionat că este îmbucurător faptul că s-a ajuns la 500 de participante la forum, ,, cu cît vom fi mai multe şi mai unite, cu atît vom putea crea lucruri frumoase împreună’’.

De asemenea, întru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, care se implică activ în desfăşurarea activităţii social-corporative, ODIMM a organizat cea de-a VI-a ediţie a Concursului Naţional ,,IMM-model de responsabilitate socială’’, iar la eveniment au fost premiaţi câştigătorii.

Partenerii şi sponsorii concursului au fost: BC ,,Moldova Agroinbank’’ SA, ,,SRL Hamster’’, ,,Evenda şi Angry Business,, care au selectat IMM-urile cu activităţi marcabile din domeniul responsabilităţii social corporative.

Astfel, au fost nominalizate întreprinderile:

SC ,,SEROLAN’’ SRL, din or. Călăraşi – Premiul mare, pentru realizări în domeniul Responsabilităţii Social Corporative;

,,METEOR SRL, raionul Anenii Noi, s. Chetrosu – pentru activităţi de protecţie a mediului înconjurător;

ÎI ,,STIŞ SVETLANA’’, din or. Ştefan Vodă – pentru activităţi de respectare a condiţiilor de muncă a angajaţilor;

SRL ,,EDUJOC’’ din or. Chişinău – pentru activităţi de integrare socială şi sprijin acordat comunităţii.

Participantele la eveniment au plecat acasă cu cadouri, oferite la tombolă din partea partenerilor ,,SRL Stil Tur”, ,,SA Viorica Cosmetic”, Alina Bradu, Reţeau de Farmacii ,,Felicia’’, Hetelul Radisson Blu şi Gloria. Menţionăm, că pe parcursul a 2 ani de activitate Platforma Naţională a Femeilor din Moldova a organizat 9 evenimente informaţionale pentru sporirea atenţiei asupra abilitării potenţialului feminin, care au găzduit în jur de 1000 de persoane, a promovat 19 istorii de succes, 19 prezentări de produse şi a desfăşurat 9 mini expoziţii, dar şi organizarea I misiuni economice a antreprenoarelor din domeniul industriei textile in Polonia.

Evenimentul a fost organizat la un nivel înalt, cu susţinerea partenerilor: Delegaţia Uniunii Europene, UN Women, ,,Fincombank’’SA , Proiectul Ameliorarea Competitivității, BC ,,Agroinbank’’SA, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM, precum şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. Platforma Naţională a Femeilor din Moldova aduce sincere mulţumiri tuturor partenerilor de dezvoltare, care au contribuit la organizarea Forumului şi Vă asigură cu înalte consideraţiuni.

Pentru mai multe informaţii despre Platforma Naţională a Femeilor în Moldova, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de contact 0 22 22 54 85 sau email: pnfm@odimm.md