Granturi de cofinanțare

  Granturi de cofinanțare (PAC Granturi) - este o sub-componentă a Proiectului Ameliorarea Competitivității. Componenta oferă întreprinderilor mici și mijlocii suport financiar nerambursabil pentru a investi în activități cu valoare adăugată sau procese orientate spre export. Scopul Componentei de Grant este de a ajuta IMM-le să implementeze un set de activități care urmăresc îmbunătățirea competitivității la export. Prin furnizarea granturilor de cofinanțare, proiectul va ajuta întreprinderile moldovenești să-și mărească potențialul de export folosind serviciile de dezvoltare a afacerilor (SDA) și alte servicii relevante pentru a-și ameliora competitivitatea la export. Componenta are un buget de 3 milioane $USD, sumă de care vor beneficia aproximativ 250 IMM-ri în perioada 2015-2019.

  ETAPA DE APROBARE Ce finanțează PAC Granturi?
  •Servicii de dezvoltare a afacerii
  Ce NU finanțează PAC Granturi?
  •Servicii de dezvoltare contractate și/sau cheltuielile suportate de către întreprindere înainte de semnarea Acordului de Grant
  •Cheltuielile pentru achitarea TVA, salariile personalului, arenda spațiilor, alte costuri operaționale
  Care este valoarea grantului?
  •Valoarea totală a grantului este de 200 de mii lei.
  Cine poate aplica la grant?
  •Agenții economici privați, rezidenți ai RM care au minim un an de activitate
  •Întreprinderile micro, mici sau mijlocii (IMM) cu până la 249 angajați
  •Exportatori direcți, companii din lanțului valoric la export sau cele care doresc să exporte pentru prima dată
  •Întreprinderile care au capacitatea financiară de a achita cel puțin 50% din costul total al serviciilor de dezvoltare a afacerii
  •Companiile din următoarele industrii exportatoare: produse alimentare și băuturi; produse electronice și mecanice; textile și îmbrăcăminte; tehnologii informaționale și externalizarea procesului de afaceri. *Agenții economici din alte sectoare, de asemenea, pot fi considerați pentru cofinanțare dacă proiectele acestora demonstrează îmbunătățirea competitivității.
   Cum aplic?
  •Citesc atent criteriile de eligibilitate și procedura de aplicare la grant de pe pagina www.uipac.md , secțiunea Granturi
  •Completez Solicitarea de grant și o expediez la adresa de e-mail: grant@uipac.md
  •Adun setul de documente necesare pentru depunea dosarului
  •Depun dosarul la oficiul UIPAC
  Ce conține pachetul de documente?
  •Solicitarea de grant completată(inclusiv proiectul de îmbunătățire a afacerii);
  •Copia certificatului de înregistrare;
  •Extrasul din Registru de stat
  •Rapoartele financiare pentru ultimii doi ani (rezultate financiare, bilanțul);
  •Certificatul bancar pentru ultimul an (ce demonstrează capacitatea financiară);
  •Certificatul privind lipsa datoriilor de la IPFS;
  •Declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit declaratia-privind-valoarea-ajutorului-de-minimis-primit.doc
  Cât durează procedura de aprobare?
  Dosarul de solicitare va fi evaluat în 3 etape și va dura până la 6 săptămâni:
  •Evaluarea conformității (inclusiv evaluarea de mediu) Descarc fisa-de-evaluare-mediu.doc. Documentul va fi agreat cu consultantul de mediu al Proiectului
  •Evaluarea tehnică
  •Validarea solicitării
  ETAPA DE IMPLEMENTARE Ce se întâmplă după aprobarea dosarului de finanțare?
  •Beneficiarul semnează Acordul de Grant cu Unitatea de Implementarea a Proiectului Ameliorarea Competitivității
  •Beneficiarul informează Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității despre contractarea prestatorilor de servicii și completează Fişa de verificare pentru contractarea serviciilor de consultanţă de către beneficiarii granturilor fisa-de-verificare-pentru-contractarea-serviciilor-de-consultanta-de-catre-beneficiarii-granturilor.docx
  •Beneficiarul prezintă copia Contractului de prestări servicii cu prestatorul
  •Beneficiarul semnează Contractul de prestări servicii cu prestatorul
  •După semnarea Contractului cu prestatorul de servicii Beneficiarul va lansa implementarea proiectului aprobat
  •Beneficiarul va fi monitorizat (inclusiv, vizite) de către Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității ca proiectul de îmbunătățire a afacerii aprobat să fie implementat în termenul, bugetul stabiliți
  •Beneficiarul prezintă semestrial rapoarte de progres a proiectului
  •La finalizarea proiectului, Beneficiarul prezintă Raportul final
  Cum aleg prestatorul?
  •Prestatorul trebuie să dea dovadă de profesionalism și experiență în domeniul serviciilor solicitate pentru cofinanțare.
  •Prestatorul nu este în grade de rudenie cu beneficiarul.
  •Prestatorul poate fi persoană fizică sau juridică.
  •Prestatorul poate fi din R.Moldova sau din străinătate.
  Când semnez contractul cu prestatorul?
  •Beneficiarul semnează contractul cu prestatorul de servicii după semnarea Acordului de Grant cu Unitatea de Implementarea a Proiectului Ameliorarea Competitivității
  ETAPA DE PLATĂ Când și cum solicit contribuția de grant?
  •Beneficiarul prezintă solicitarea de plată solicitare-de-plata.docx și toate documentele de confirmare a propriei contribuții
  •Documentele confirmative și facturile sunt verificate și aprobate de UIPAC
  •Verificarea și aprobarea documentelor va fi efectuată maxim în două (2) săptămâni și pot fi supuse unei vizite de monitorizare.

  •Dacă debursarea către beneficiar este aprobată, plata va fi efectuată în lei moldovenești în decurs de 10 zile lucrătoare. Plata va fi efectuată direct în contul bancar local al beneficiarului.