Granturi de cofinanțare

   Granturi de cofinanțare (PAC Granturi) - este o sub-componentă a Proiectului Ameliorarea Competitivității. Componenta oferă întreprinderilor mici și mijlocii suport financiar nerambursabil pentru a investi în activități cu valoare adăugată sau procese orientate spre export.

   Scopul Componentei de Grant este de a ajuta IMM-le să implementeze un set de activități care urmăresc îmbunătățirea competitivității la export. Proiectul va ajuta întreprinderile moldovenești să-și mărească potențialul de export folosind serviciile de dezvoltare a afacerilor (SDA) și alte servicii relevante pentru a-și ameliora competitivitatea la export. Componenta are un buget de 3 milioane $USD, sumă de care vor beneficia aproximativ 250 IMM-ri în perioada 2015-2019.

   ETAPA DE APROBARE

   Ce finanțează PAC Granturi?

    • Servicii de dezvoltare a afacerii

    • Echipament

   Ce NU finanțează PAC Granturi?
   • Servicii de dezvoltare contractate și/sau cheltuielile suportate de către întreprindere înainte de semnarea Acordului de Grant
   • Cheltuielile pentru achitarea TVA, salariile personalului, arenda spațiilor, alte costuri operaționale

   Care este valoarea totală a grantului?

   • Valoarea totală a grantului este de 200 de mii lei.

   Care este valoarea grantului acordat pentru echipament?
   • Valoarea grantului acordat pentru procurarea echipamentului constituie 30 % din suma totală solicitată pentru finanțare
   Cine poate aplica la grant?
   • Agenții economici privați, rezidenți ai RM care au minim un an de activitate
   • Întreprinderile micro, mici sau mijlocii (IMM) cu până la 249 angajați
   • Exportatori direcți, companii din lanțului valoric la export sau cele care doresc să exporte pentru prima dată
   • Întreprinderile care au capacitatea financiară de a achita cel puțin 50% din costul total al serviciilor de dezvoltare a afacerii
   • Companiile din următoarele industrii exportatoare: produse alimentare și băuturi; produse electronice și mecanice; textile și îmbrăcăminte; tehnologii informaționale și externalizarea procesului de afaceri. *Agenții economici din alte sectoare, de asemenea, pot fi considerați pentru cofinanțare dacă proiectele acestora demonstrează îmbunătățirea competitivității.

    Cum aplic?

   • Completez Solicitarea de grant și o expediez la adresa de e-mail: grant@uipac.md
   • Adun setul de documente necesare pentru depunea dosarului
   • Depun dosarul la oficiul UIPAC

   Ce conține pachetul de documente?
   • Solicitarea de grant completată (inclusiv proiectul de îmbunătățire a afacerii);
   • Copia certificatului de înregistrare;
   • Extrasul din Registru de stat
   • Rapoartele financiare pentru ultimii doi ani (rezultate financiare, bilanțul);
   • Certificatul bancar pentru ultimul an (ce demonstrează capacitatea financiară);
   • Certificatul privind lipsa datoriilor de la IPFS;
   • Declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit declaratia-privind-valoarea-ajutorului-de-minimis-primit.doc

   Cât durează procedura de aprobare?

   Dosarul de solicitare va fi evaluat în 3 etape și va dura până la 6 săptămâni:
   • Evaluarea conformității (inclusiv evaluarea de mediu) Descarc fisa-de-evaluare-mediu.doc. Documentul va fi agreat cu consultantul de mediu al Proiectului
   • Evaluarea tehnică
   • Validarea solicitării

   Ce se întâmplă după aprobarea dosarului de finanțare?

   • Beneficiarul semnează Acordul de Grant cu Unitatea de Implementarea a Proiectului Ameliorarea Competitivității
   • Beneficiarul informează Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității despre contractarea prestatorilor de servicii și completează Fişa de verificare pentru contractarea serviciilor de consultanţă de către beneficiarii granturilor fisa-de-verificare-pentru-contractarea-serviciilor-de-consultanta-de-catre-beneficiarii-granturilor.docx
   • Beneficiarul prezintă copia Contractului de prestări servicii cu prestatorul
   • Beneficiarul semnează Contractul de prestări servicii cu prestatorul
   • După semnarea Contractului cu prestatorul de servicii Beneficiarul va lansa implementarea proiectului aprobat
   • Beneficiarul va fi monitorizat (inclusiv, vizite) de către Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității ca proiectul de îmbunătățire a afacerii aprobat să fie implementat în termenul, bugetul stabiliți
   • Beneficiarul prezintă semestrial rapoarte de progres a proiectului
   • La finalizarea proiectului, Beneficiarul prezintă Raportul final

   Cum aleg prestatorul/furnizorul de echipament?

   • Prestatorul trebuie să dea dovadă de profesionalism și experiență în domeniul serviciilor solicitate pentru cofinanțare.
   • Prestatorul nu este în grade de rudenie cu beneficiarul.
   • Prestatorul poate fi persoană fizică sau juridică.
   • Prestatorul poate fi din R.Moldova sau din străinătate.

   Când semnez contractul cu prestatorul?
   • Beneficiarul semnează contractul cu prestatorul de servicii după semnarea Acordului de Grant cu Unitatea de Implementarea a Proiectului Ameliorarea Competitivității

   Când și cum solicit contribuția de grant?

   • Beneficiarul prezintă solicitarea de plată solicitare-de-plata.docx și toate documentele de confirmare a propriei contribuții
   • Documentele confirmative și facturile sunt verificate și aprobate de UIPAC
   • Verificarea și aprobarea documentelor va fi efectuată maxim în două (2) săptămâni și pot fi supuse unei vizite de monitorizare.

   • Dacă debursarea către beneficiar este aprobată, plata va fi efectuată în lei moldovenești în decurs de 10 zile lucrătoare. Plata va fi efectuată direct în contul bancar local al beneficiarului.