Importurile și exporturile, în scădere dramatică! Ce produse am livrat mai puțin

De asemenea, reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 500,3 mil. dolari, care echivalează cu o cotă de 34,5% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 21,1%, arată datele Biroului Național de Statistică.
Cel mai mult s-au redus livrările către piața din Federația Rusă - cu 49,4%, dar și cele spre Ucraina (-62,2%), Turcia (-45,7%) și Italia (-18,8%).
Îmbucurător este faptul că s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+46,1%), Kazahstan (+78,2 %) și România (+5,3%).
Exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale s-au micșorat cu (-32,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (-20,6%), produse medicinale şi farmaceutice (-44,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-18,1%), carne şi preparate din carne (-82,1%), articole din minerale nemetalice (-38,4%), fire, ţesături şi articole textile (-24,9%).
Au fost înregistrte creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+9,7%), legume şi fructe (+2,9%), materiale plastice sub forme primare (de 2,3 ori), fibre textile şi deşeurile lor (+88,1%).

Totodată, în ianuarie-septembrie 2015 importurile au totalizat 2962,0 mil. dolari, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 23,4%.
S-au redus livrările din România (-27,7%), Ucraina (-34,0%), Federaţia Rusă (-20,6%), Germania (-25,5%), China (-21,5%), Italia (-22,7%), Belarus (-43,9%) și altele. Au fost înregistrate însă creşteri la importurile din Japonia (+60,1%) şi Israel (+33,6%), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 0,5%. Au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-31,0%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-25,3%), vehicule rutiere (-32,9%). Totodată, au sporit importurile de metale neferoase (+8,3%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+10,0%), cărbune, cocs şi brichete (+37,5%).
Persoanele fizice au importat în ianuarie-septembrie 2015 mărfuri şi produse în valoare de 55,0 mil. dolari, cu 40,4% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2014. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-39,2%), cărora le-au revenit 89,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

Sursa: http://bani.md/importurile-si-exporturile--in-scadere-dramatica-ce-produse-am-livrat-mai-putin---65074.html