Lilia Palii: „Vom consolida toate forțele pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin”

În context, Secretarul de Stat a subliniat faptul că promovarea femeilor în afaceri și asigurarea egalității de șanse este un obiectiv al Guvernului, stipulat printr-un șir de politici și strategii, printre care Strategia Națională Moldova 2020 și Strategia de dezvoltare a IMM-urilor pentru 2012-2020 etc. Astfel, conform primei evaluări al indicatorului „Antreprenoriatul feminin”, elaborat de Small Business Act (SBA), Republica Moldova a obținut un scor mediu, demonstrând angajamentul autorităților guvernamentale de a elabora un cadru legal pentru îmbunătățirea politicilor de gen în scopul promovării antreprenoriatului feminin, drept dovadă servind aprobarea unui program național cu privire la egalitatea de gen, precum și o serie de inițiative ale donatorilor internaționali.

La evenimentul de lansare al conferinței a participat Secretarul de Stat, Lilia Palii, directorul general ODIMM, Iulia Iabanji, directorul SEECEL, Efka Heder, soția ambasadorului Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Olga Tapiola, manageri de proiect, experți naționali etc.

Scopul conferinței a fost promovarea antreprenoriatului feminin în țările Europei de Sud-Est (Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turcia și Republica Moldova), participante la Proiectul “Antreprenoriat feminin – un motor de creare a locurilor de muncă”.

La eveniment au fost prezentate oportunitățile de lansare a femeilor în afaceri, au fost abordate dificultățile implicării active ale femeilor în afaceri, încurajându-se spiritul antreprenorial prin prezentarea practicilor de succes ale femeilor antreprenoare din 9 țări participante la proiect.

//Notă: Ponderea femeilor întreprinzătoare (manageri angajaţi şi co-proprietari ai afacerii) în numărul total de întreprinzători din Moldova constituie 27,5%. Numărul de bărbaţi întreprinzători este de 2,6 ori mai mare decât numărul femeilor.