Granturi de cofinanțare

  Granturi de cofinanțare (PAC Granturi) - este o sub-componentă a Proiectului Ameliorarea Competitivității. Componenta oferă întreprinderilor mici și mijlocii suport financiar nerambursabil pentru a investi în activități cu valoare adăugată sau procese orientate spre export.

  Scopul Componentei de Grant este de a ajuta IMM-le să implementeze un set de activități care urmăresc îmbunătățirea competitivității la export. Proiectul va ajuta întreprinderile moldovenești să-și mărească potențialul de export folosind serviciile de dezvoltare a afacerilor (SDA) și alte servicii relevante pentru a-și ameliora competitivitatea la export. Componenta are un buget de 3 milioane $USD, sumă de care vor beneficia aproximativ 250 IMM-ri în perioada 2015-2019.

  ETAPA DE APROBARE

  Ce finanțează PAC Granturi?
  • Servicii de dezvoltare a afacerii

  Ce NU finanțează PAC Granturi?
  • Servicii de dezvoltare contractate și/sau cheltuielile suportate de către întreprindere înainte de semnarea Acordului de Grant
  • Cheltuielile pentru achitarea TVA, salariile personalului, arenda spațiilor, alte costuri operaționale

  Care este valoarea grantului?

  • Valoarea totală a grantului este de 200 de mii lei.

  Cine poate aplica la grant?
  • Agenții economici privați, rezidenți ai RM care au minim un an de activitate
  • Întreprinderile micro, mici sau mijlocii (IMM) cu până la 249 angajați
  • Exportatori direcți, companii din lanțului valoric la export sau cele care doresc să exporte pentru prima dată
  • Întreprinderile care au capacitatea financiară de a achita cel puțin 50% din costul total al serviciilor de dezvoltare a afacerii
  • Companiile din următoarele industrii exportatoare: produse alimentare și băuturi; produse electronice și mecanice; textile și îmbrăcăminte; tehnologii informaționale și externalizarea procesului de afaceri. *Agenții economici din alte sectoare, de asemenea, pot fi considerați pentru cofinanțare dacă proiectele acestora demonstrează îmbunătățirea competitivității.

   Cum aplic?

  • Completez Solicitarea de grant și o expediez la adresa de e-mail: grant@uipac.md
  • Adun setul de documente necesare pentru depunea dosarului
  • Depun dosarul la oficiul UIPAC

  Ce conține pachetul de documente?
  • Solicitarea de grant completată (inclusiv proiectul de îmbunătățire a afacerii);
  • Copia certificatului de înregistrare;
  • Extrasul din Registru de stat
  • Rapoartele financiare pentru ultimii doi ani (rezultate financiare, bilanțul);
  • Certificatul bancar pentru ultimul an (ce demonstrează capacitatea financiară);
  • Certificatul privind lipsa datoriilor de la IPFS;
  • Declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit declaratia-privind-valoarea-ajutorului-de-minimis-primit.doc

  Cât durează procedura de aprobare?

  Dosarul de solicitare va fi evaluat în 3 etape și va dura până la 6 săptămâni:
  • Evaluarea conformității (inclusiv evaluarea de mediu) Descarc fisa-de-evaluare-mediu.doc. Documentul va fi agreat cu consultantul de mediu al Proiectului
  • Evaluarea tehnică
  • Validarea solicitării

  Ce se întâmplă după aprobarea dosarului de finanțare?

  • Beneficiarul semnează Acordul de Grant cu Unitatea de Implementarea a Proiectului Ameliorarea Competitivității
  • Beneficiarul informează Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității despre contractarea prestatorilor de servicii și completează Fişa de verificare pentru contractarea serviciilor de consultanţă de către beneficiarii granturilor fisa-de-verificare-pentru-contractarea-serviciilor-de-consultanta-de-catre-beneficiarii-granturilor.docx
  • Beneficiarul prezintă copia Contractului de prestări servicii cu prestatorul
  • Beneficiarul semnează Contractul de prestări servicii cu prestatorul
  • După semnarea Contractului cu prestatorul de servicii Beneficiarul va lansa implementarea proiectului aprobat
  • Beneficiarul va fi monitorizat (inclusiv, vizite) de către Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității ca proiectul de îmbunătățire a afacerii aprobat să fie implementat în termenul, bugetul stabiliți
  • Beneficiarul prezintă semestrial rapoarte de progres a proiectului
  • La finalizarea proiectului, Beneficiarul prezintă Raportul final

  Cum aleg prestatorul?

  • Prestatorul trebuie să dea dovadă de profesionalism și experiență în domeniul serviciilor solicitate pentru cofinanțare.
  • Prestatorul nu este în grade de rudenie cu beneficiarul.
  • Prestatorul poate fi persoană fizică sau juridică.
  • Prestatorul poate fi din R.Moldova sau din străinătate.

  Când semnez contractul cu prestatorul?
  • Beneficiarul semnează contractul cu prestatorul de servicii după semnarea Acordului de Grant cu Unitatea de Implementarea a Proiectului Ameliorarea Competitivității

  Când și cum solicit contribuția de grant?

  • Beneficiarul prezintă solicitarea de plată solicitare-de-plata.docx și toate documentele de confirmare a propriei contribuții
  • Documentele confirmative și facturile sunt verificate și aprobate de UIPAC
  • Verificarea și aprobarea documentelor va fi efectuată maxim în două (2) săptămâni și pot fi supuse unei vizite de monitorizare.

  • Dacă debursarea către beneficiar este aprobată, plata va fi efectuată în lei moldovenești în decurs de 10 zile lucrătoare. Plata va fi efectuată direct în contul bancar local al beneficiarului.