III. ACCES LA FINANȚARE

Componenta va facilita accesul la finanțare pe termen mediu și lung a întreprinderilor orientate la export.

Întreprinderile private eligibile pentru finanţare vor beneficia direct de fonduri direcţionate prin intermediul băncilor comerciale participante pentru finanțarea necesităților în mijloace circulante și investiții capitale. Suma maximă a imprumutului oferit unui agent economic va constitui USD 800 mii. Perioada de maturitate la imprumuturile oferite este de cel mult 8 ani pentru investitii capitale si respectiv 4 ani pentru mijloace circulante. Imprumuturile vor fi disponibile in USD, Euro sau MDL la solicitarea aplicantului. Totodata, componenta dată prevede asistenţă tehnică si instruire pentru perfecționarea metodologiilor de evaluare a riscurilor la finanţarea IMM-or și îmbunătățirea mecanismului de garantare a imprumuturilor.

Rata de debursare în cadrul acestei componente constituie 10% din bugetul alocat. La finele lunii iulie au fost aprobate 15 proiecte în sumă totală de USD 2,9 mln, din care USD 2,6 mln. au fost transferate beneficiarilor finali.

Valoarea medie a unui împrumut este de USD 0,2 mln. Cea mai activă bancă comercială, la moment, este Mobiasbanca cu 8 proiecte în sumă totală de USD 1,8 mln., urmată de ProCreditBank cu 5 proiecte care valorează USD 0,65 mln.

Ce ţine de moneda împrumuturilor solicitate de beneficiari, la această etapă, toate proiectele sunt în Lei Moldoveneşti. Ponderea proiectelor investiţionale constituie 23%, iar cele solicitate pentru suplinirea mijloacelor circulante reprezintă o pondere de 77 %.

Finanţarea în bază de rezultate

Proiectul prevede o sumă în valoare de USD 3,0 mln. în calitate de finanţare în bază de rezultate. Indicatorii de performanţă sunt patru la număr şi vizează activităţile din cadrul componentelor ”Reforma Regulatorie” şi ”Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii”. Evaluarea îndeplinirii indicatorilor respectivi va fi efectuată de Banca Mondială în trei etape pe parcursul implementării proiectului, i.e. la finele anului 2015, 2017 şi 2019. Fiecare indicator valorează USD 250 mii, astfel valoarea anuală a finanţării în bază de rezultate echivalează cu USD 1 mln. Resursele date vor fi transferate direct în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor la finele fiecărei etape de evaluare.