III. ACCES LA FINANȚARE

În cadrul PAC2 se aplică 2 instrumente/mecanisme de suport și acces la finanțare pentru agenții economici autohtoni:

(i) oferirea de granturi de co-finanțare, care reprezintă finanțări nerambursabile pentru acoperirea a 50% din costul serviciilor de dezvoltare a afacerii, dar nu mai mult de 300 de mii de lei per beneficiar. Cu aceste resurse, agenții economici pot să-și sporească calitatea produselor și a serviciilor, să lanseze altele noi, să optimizeze procesele interne, să îmbunătățească imaginea companiei, să identifice clienți și piețe noi, dar și să stabilească parteneriate pe lanțurile valorice. Mai multe informații și despre modul de aplicare puteți accesa http://uipac.md/granturi-de-cofinantare.

(ii) împrumuturi re-creditate prin intermediul instituțiilor bancare – în cadrul Liniei de Credit a PACII, întreprinderile private eligibile pot beneficia de fonduri direcţionate prin intermediul institutiilor financiare participante (IFP) pentru finanțarea necesităților în mijloace circulante și investiții capitale. Suma totală maximală a împrumutului per beneficiar nu poate depăși echivalentul a 800 mii dolari SUA în cazul proiectului de investiții capitale și 500 mii dolari SUA pentru capital circulant independent. Maturitatea sub-împrumuturilor pentru beneficiari - până la 8 ani pentru sub-proiecte investiţionale (care pot include până la 40% capital circulant) și până la 4 ani pentru sub-împrumuturile pentru capital circulant independent. Pentru negocierea unui sub-împrumut, companiile se pot adresa la BC “Mobiasbancă -Groupe Societe Generale”, BC “Procreditbank”, BC “ Comertbank” si BC “ Fincombank”, cu care Ministerul Finanțelor are semnate acorduri de recreditare a fondurilor PAC2.