Operatorii economici ar putea economisi peste 60 de milioane de lei, anual, dacă ar obține autorizații prin sistemul Ghișeului unic

Costurile administrative aferente obținerii actelor permisive, suportate anual de întreprinderile din Moldova, se ridică la 136 milioane lei, iar implementarea soluțiilor de optimizare și de tipul Ghișeului unic, care presupune reducerea interacțiunii beneficiarilor de acte permisive cu autoritățile administrației publice, ar putea reduce aceste costuri aproape în jumătate sau cu 62 de milioane de lei, anual, constată un studiu privind fezabilitatea implementării „Ghișeului unic” în eliberarea actelor permisive, finanțat de Proiectul Băncii Mondiale „Ameliorarea Competitivității”. Rezultatele preliminare ale Studiului au fost prezentate în cadrul ședinței de miercuri a Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător.

În același timp, costurile indirecte, cum ar fi timpul de așteptare pentru obținerea de acte permisive, se exprimă în aproximativ 1,4 milioane de zile pe an. Reformele propuse de autorii studiului pot reduce timpul de așteptare cu 400 de mii de zile anual, iar costurile de conformare cu cerințele de reglementare, dificil de evaluat la această etapă, ar putea fi semnificativ mai mari, în comparație, cu costurile administrative.

Studiul examinează actele permisive eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale. Principalele recomandări ale studiului se referă la eliminarea unor acte permisive, îngustarea domeniului de aplicare ale actelor permisive, extinderea perioadei de valabilitate, simplificarea procedurilor, reducerea numărului de documente solicitate la eliberarea actelor permisive și, în consecință, implementarea soluțiilor de ghișeu unic.

În baza celor mai bune practici internaționale analizate, studiul propune implementarea unei platforme electronice unice care să servească drept „front office” și un punct de acces integrat pentru mai multe unități de tip „back office” pentru gestiunea eliberării actelor permisive din cadrul instituțiilor emitente. În vederea minimizării costurilor și timpului de implementare a Sistemului Informatic de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive, soluția TI va fi dezvoltată în bază Platformei Guvernamentale de Registre și Acte Permisive (PGRAP), oferite de Centrul de Guvernare Electronică. Sistemul va fi integrat cu serviciile guvernamentale comune, precum MPay, Msign, Mpass, Mconnect, va fi plasat pe Norul Guvernamental (MCloud) și va fi flexibil pentru se ajusta schimbărilor în legislație și pentru a include noi acte permisive pe viitor.

Pentru solicitanții care nu au acces la Internet, rolul de „front office” poate fi îndeplinit de oficiile poștale, administrațiile autorităților publice locale și autoritățile emitente care ar putea servi drept „front office” pentru obținerea documentelor solicitate la eliberarea de acte permisive.

„Avantajul important adițional al ghișeului unic constă în oportunitatea de a monitoriza și identifica în continuu deficiențele în cadrul de reglementare și de a implementa soluții de optimizare în vedea ameliorării competitivității țării. Prin urmare, esența ghișeului unic constă în reforme de politici și nu în soluții ad-hoc de scurtă durată la problemele cu care se confruntă investitorii”, a declarat Aureliu Casian, șeful Unității de Implementare a PAC II, în cadrul prezentării.

Studiul va sta la baza soluțiilor propuse Guvernului Republicii Moldova în vederea implementării Ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive.

Notă. Cu un buget total de 45 milioane de dolari SUA, PAC II va fi implementat în perioada 2015-2019. Proiectul își propune să îmbunătățească mediul de afaceri prin susținerea Guvernului în implementarea strategiilor orientate spre crearea unui mediu de afaceri favorabil, reducerea constrângerilor și costurilor pentru gestionarea afacerii. Totodată, proiectul va contribui la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) prin facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung, fortificarea capacităţilor instituţionale ale ODIMM şi MIEPO, oferirea de granturi agenților economici privați pentru servicii de consultanţă, care să contribuie la sporirea competitivității de export, ş.a.