Proiectul Ameliorarea Competitivității (PAC I)

Perioada de implementare: februarie 2006 – iunie 2013

Buget: 38,3 mln. Dolari SUA

Donator: Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (Banca Mondială) şi Guvernul Japoniei

Instituţiile responsabile de implementarea programului: Ministerul Economiei, Institutul Naţional de Standardizare, Institutul Naţional de Metrologie, Directoratul Liniei de Credit, Banca Mondială

Obiective: asistenţă tehnică şi finanţare investiţională pentru consolidarea competitivităţii întreprinderilor din Moldova prin implementarea reformei regulatorii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri, modernizarea sistemului infrastructurii calităţii, accesul la finanţare şi sprijinirea întreprinderilor care solicita implementarea sistemelor de management a calităţii şi de dezvoltare a afacerii

Grup- ţintă: întreprinderile mici şi mijlocii, în special, cele cu potenţial de export

Activităţi principale: (i) suport Guvernului în procesul de implementare a Agendei reformei regulatorii prin consolidarea capacităţii instituţionale pentru de-reglementare şi introducerea Analizei Impactului Regulatoriu (RIA) în procesul legislative; (ii) modernizarea sistemului infrastructurii calităţii prin dotarea laboratoarelor metrologice şi de testare cu echipament performant; (iii) granturi de co-finanţare pentru întreprinderi care vor implementa sistemele de management a calităţii (ISO) şi servicii de dezvoltare a afacerii (grant în mărime de 50% din valoarea serviciilor de consultanţă); acces la finanţare prin intermediul liniei de credit pentru întreprinderile cu potenţial de export.