I. REFORMA REGULATORIE

Această componentă va susţine efortul Guvernului în îmbunătățirea mediului de afaceri, inclusiv implementarea Strategiei reformei regulatorii şi a Planului de Acţiuni pentru perioada 2015-2020.

În cadrul acestei componente se preconizează dezvoltarea și implementarea mecanismelor de responsabilizare a autorităților publice centrale și monitorizarea implementării reformelor cu impact direct asupra mediului de afaceri. Activităţile proiectului prevăd oferirea unui suport Guvernului pentru punerea în aplicare a Standard Cost Model (SCM), instrument de analiză a impactului asupra mediului de afaceri. Proiectul va finanța servicii de consultanță pentru elaborarea Strategiei de atragere a investiţiilor pentru dezvoltarea exportului pentru perioada 2016-2020. Elaborarea acestui document este importantă în contextul angajamentelor asumate de Ministerul Economiei în Acordul de Asociere şi Acordul de Liber Schimb RM-UE.

În prezent, în proces de elaborare se află studiul de fezabilitate privind crearea ghişeului unic pentru actele permisive, obţinerea cărora necesită interacţiuni cu mai multe agenţii de stat. Activităţile proiectului în acest sens includ: (i) elaborarea proiectelor actelor legislative şi amendamentelor necesare implementării acestuia; (ii) asistență autorităţilor relevante în procesul de remodelare pentru implementarea ghişeului; (iii) în parteneriat cu Centrul e-Guvernare elaborarea infrastructurii IT necesare; şi (iv) instruirea personalului antrenat în operarea acestuia.

Pe parcursul proiectului vor fi efectuate studii anuale „Cost of Doing Business”, care este realizat în Moldova din anul 2002 şi măsoară povara cadrului de reglementare asupra agenţilor economici, în speţă procedurile şi costurile aferente înregistrării întreprinderii, obţinerii licenţelor, autorizaţiilor, numărul de controale şi inspecţii, procedurile vamale, etc.

Cu scopul susţinerii Consiliului Concurenţei, proiectul va finanţa activităţi pentru eliminarea barierelor în domeniul concurenței prin: (i) prioritizarea sectoarelor şi revizuirea constrângerilor în calea concurenţei care produc distorsiuni pe piaţa şi afectează competitivitatea companiilor la nivel naţional şi internaţional; (ii) identificarea problemelor ce ţin de concurenţă în sectoarele selectate prin intermediul revizuirii stării concurenţei şi a reglementărilor existente. Totodată, Consiliul Concurenţei va beneficia de suport la (i) elaborarea ghidurilor pentru definirea pieţelor; (ii) experţiză pentru promovarea modificărilor cadrului legal şi normativ; (iii) activităţi de advocacy pentru eliminarea reglementărilor anti-competitive; (iv) implementarea unui program de instruire obligatoriu pentru judecători privind aplicarea Legii concurenţei, la fel, și îmbunătățirea sistemului IT prin procurarea echipamentului și softului necesar.