Echipa UIPAC

Aureliu CASIAN
Director executiv

Viorica NECLEA
Director-adjunct/specialist financiar

Mariana DARIE
Contabil

Natalia GORBATOVSKAIA
Specialistă în procurări

GRANTURI DE COFINANȚARE

Natalia AGAPII
Coordonator Componenta de Grant

Andrei Cojocaru
Specialist în monitorizare și evaluare