Cadrul legal-normativ

Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivităţii (UIPAC) este o instituție publică creată pe lângă Ministerul Economiei (Hotărârea Guvernului nr. 895 din 25.08.2005) pentru gestionarea fondurilor acordate Guvernului Republicii Moldova de către donatorii internaţionali în scopul îmbunătățirii mediului antreprenorial și implicit, dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova.

În perioada 2006-2013 UIPAC a implementat cu succes un proiect-pilot de ameliorare a competitivităţii (PAC), în valoare de 38,3 mln. USD, sumă acordată de Asociația Internațională de Dezvoltare (Banca Mondială) și Guvernul Japoniei. Obiectivul principal al PAC a fost oferirea asistenţei tehnice şi finanţării investiţionale pentru consolidarea competitivităţii întreprinderilor din Moldova prin implementarea reformei regulatorii și îmbunătățirea mediului de afaceri, modernizarea sistemului infrastructurii calității, accesul la finanțare şi sprijinirea întreprinderilor care solicită implementarea sistemelor de management al calității și de dezvoltare a afacerii.

În anul 2014, Ministerul Economiei cu sprijinul Băncii Mondiale au lansat cel de-al doilea proiect pentru ameliorarea competitivității (PAC II) în valoare de cca. 45 mln USD, gestionarea căruia a fost transmisă de asemenea UIPAC. Acest program va fortifica rezultatele proiectului de ameliorare a competitivității (PAC I), având ca obiectiv îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor autohtone, în special a întreprinderilor mici și mijlocii prin perfecţionarea cadrului de reglementare în domeniul activității de întreprinzător, facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung, şi, în consecință și pe noi pieţe de desfacere.

UIPAC coordonează activitatea echipelor de consultanți angajați pentru a oferi asistenţă instituțiilor beneficiare, pentru identificarea soluțiilor privind generarea condițiilor necesare pentru efectuarea reformelor propuse și accelerea formării unui mediu antreprenorial sănătos, compatibil cu cel occidental/anglo-saxon. Prin varietatea activităților sale, UIPAC se vrea a deveni în perspectivă un ‚hub’ între diferiți actori privați implicați în dezvoltarea, gestionarea, producerea mărfurilor moldovenești și exportul lor pe pieți din ce în ce mai variate, și instiuțiile publice responsabile de crearea și modernizarea continuă a cadrului legal în domeniul antreprenoriatului.

Mai mult, în limita competențelor sale stabilite prin Lege, UIPAC activează ca și o agenție de implementare a proiectelor de dezvoltare a sectorului privat și promovarea bunelor practici antreprenoriale în Republica Moldova, la nivel macro însă reprezintă o verigă puternică a setului de acțiuni prevăzute pentru dezvoltarea socio-economică a țării până în anul 2021.