Questions and Answers

Ce finanțează PAC Granturi?

• Servicii de dezvoltare a afacerii
• Echipament

Ce NU finanțează PAC Granturi?

• Servicii de dezvoltare contractate și/sau cheltuielile suportate de către întreprindere înainte de semnarea Acordului de Grant
• Cheltuielile pentru achitarea TVA, salariile personalului, arenda spațiilor, alte costuri operaționale

Care este valoarea totală a grantului?

• Valoarea totală a grantului este de 200 de mii lei.
• Grantul va acoperi PÂNĂ LA 50% din costul proiectului, dar nu mai mult de 200 000 MDL per Beneficiar.

Care este valoarea grantului acordat pentru echipament?

• Valoarea grantului acordat pentru procurarea echipamentului constituie 30 % din suma totală solicitată pentru finanțare

Cine poate aplica la grant?

• Agenții economici privați, rezidenți ai RM care au minim un an de activitate
• Întreprinderile micro, mici sau mijlocii (IMM) cu până la 249 angajați
• Exportatori direcți, companii din lanțului valoric la export sau cele care doresc să exporte pentru prima dată
• Întreprinderile care au capacitatea financiară de a achita cel puțin 50% din costul total al serviciilor de dezvoltare a afacerii
• Companiile din următoarele industrii exportatoare: produse alimentare și băuturi; produse electronice și mecanice; textile și îmbrăcăminte; tehnologii informaționale și externalizarea procesului de afaceri. *Agenții economici din alte sectoare, de asemenea, pot fi considerați pentru cofinanțare dacă proiectele acestora demonstrează îmbunătățirea competitivității.

    Cum aplic?

• Completez Solicitarea de grant și o expediez la adresa de e-mail: grant@uipac.md
• Adun setul de documente necesare pentru depunea dosarului
• Depun dosarul la oficiul UIPAC

Ce conține pachetul de documente?

• Solicitarea de grant completată (inclusiv proiectul de îmbunătățire a afacerii);
• Copia certificatului de înregistrare;
• Extrasul din Registru de stat
• Rapoartele financiare pentru ultimii doi ani (rezultate financiare, bilanțul);
• Certificatul bancar pentru ultimul an (ce demonstrează capacitatea financiară);
• Certificatul privind lipsa datoriilor de la IPFS;
• Declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit declaratia-privind-valoarea-ajutorului-de-minimis-primit.doc

Cât durează procedura de aprobare?

Dosarul de solicitare va fi evaluat în 3 etape și va dura până la 6 săptămâni:
• Evaluarea conformității (inclusiv evaluarea de mediu) Descarc fisa-de-evaluare-mediu.doc. Documentul va fi agreat cu consultantul de mediu al Proiectului
• Evaluarea tehnică
• Validarea solicitării

Ce se întâmplă după aprobarea dosarului de finanțare?

• Beneficiarul semnează Acordul de Grant cu Unitatea de Implementarea a Proiectului Ameliorarea Competitivității
• Beneficiarul informează Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității despre contractarea prestatorilor de servicii și completează Fişa de verificare pentru contractarea serviciilor de consultanţă de către beneficiarii granturilor fisa-de-verificare-pentru-contractarea-serviciilor-de-consultanta-de-catre-beneficiarii-granturilor.docx
• Beneficiarul prezintă copia Contractului de prestări servicii cu prestatorul
• Beneficiarul semnează Contractul de prestări servicii cu prestatorul
• După semnarea Contractului cu prestatorul de servicii Beneficiarul va lansa implementarea proiectului aprobat
• Beneficiarul va fi monitorizat (inclusiv, vizite) de către Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității ca proiectul de îmbunătățire a afacerii aprobat să fie implementat în termenul, bugetul stabiliți
• Beneficiarul prezintă semestrial rapoarte de progres a proiectului
• La finalizarea proiectului, Beneficiarul prezintă Raportul final

Cum aleg prestatorul/furnizorul de echipament?

• Prestatorul trebuie să dea dovadă de profesionalism și experiență în domeniul serviciilor solicitate pentru cofinanțare.
• Prestatorul nu este în grade de rudenie cu beneficiarul.
• Prestatorul poate fi persoană fizică sau juridică.
• Prestatorul poate fi din R.Moldova sau din străinătate.

Când semnez contractul cu prestatorul?

• Beneficiarul semnează contractul cu prestatorul de servicii după semnarea Acordului de Grant cu Unitatea de Implementarea a Proiectului Ameliorarea Competitivității

Când și cum solicit contribuția de grant?

• Beneficiarul prezintă solicitarea de plată solicitare-de-plata.docx și toate documentele de confirmare a propriei contribuții
• Documentele confirmative și facturile sunt verificate și aprobate de UIPAC
• Verificarea și aprobarea documentelor va fi efectuată maxim în două (2) săptămâni și pot fi supuse unei vizite de monitorizare.
• Dacă debursarea către beneficiar este aprobată, plata va fi efectuată în lei moldovenești în decurs de 10 zile lucrătoare. Plata va fi efectuată direct în contul bancar local al beneficiarului.