Matching Grants   Granturi de cofinanțare (PAC Granturi) - este o sub-componentă a Proiectului Ameliorarea Competitivității. Componenta oferă întreprinderilor mici și mijlocii suport financiar nerambursabil pentru a investi în activități cu valoare adăugată sau procese orientate spre export.

   Scopul Componentei de Grant este de a ajuta IMM-le să implementeze un set de activități care urmăresc îmbunătățirea competitivității la export. Proiectul va ajuta întreprinderile moldovenești să-și mărească potențialul de export folosind serviciile de dezvoltare a afacerilor și alte servicii relevante pentru a-și ameliora competitivitatea la export. Componenta are un buget de 3 milioane $USD, sumă de care vor beneficia aproximativ 250 IMM-ri în perioada 2015-2019. Suma totală a granturilor acordate a constituit 1.6 milioane $USD.

   Istorii de succes   Ce finanțează PAC Granturi?

   • Servicii de dezvoltare a afacerii
   • Echipament (până la 30% din grant)
   • Grantul va acoperi PÂNĂ LA 50% din costul proiectului, dar nu mai mult de 200 000 MDL per Beneficiar.

   Ce NU finanțează PAC Granturi?

   • Serviciile de de dezvoltare contractate și/sau cheltuielile suportate de către întreprindere înainte de semnarea acordului de grant;
   • Solicitările de grant pentru acțiunile retroactive ( care au fost deja finalizate);
   • Cheltuielile de TVA, salariile personalului, arenda spațiilor, și alte costuri operaționale.
   • Achiziționarea de mobilier, birotică sau tehnică de birou (telefoane, calculatoare, scanere, imprimante, etc).


   Cine poate aplica la grant?


   • Agenții economici privați, rezidenți ai RM care au minim un an de activitate
   • Întreprinderile micro, mici sau mijlocii (IMM) cu până la 249 angajați
   • Exportatori direcți, companii din lanțului valoric la export sau cele care doresc să exporte pentru prima dată
   • Întreprinderile care au capacitatea financiară de a achita cel puțin 50% din costul total al serviciilor de dezvoltare a afacerii