Fortificarea capacităților ODIMM și MIEPO

Activitățile prevăzute în cadrul sub-componentei de consolidare instituţională vor sprijini întarirea capacităților ODIMM și MIEPO, care trebuie să devină verigile cheie în facilitarea dezvoltării IMM-lor și accesarea lor pe piețele de desfacere ale UE.

Strategiile ODIMM şi MIEPO. Experţii internaţionali în domeniul dezvoltării IMM şi a promovării exportului vor oferi asistenţă ODIMM şi MIEPO la elaborarea strategiilor şi restructurarea acestora pentru a putea aborda mai focusat necesităţile clienţilor. Strategiile vor include (i) ajustarea programelor şi serviciilor pentru a servi segmentele cheie de clienţi; (ii) mecanisme de livrare a programelor şi serviciilor; (iii) structurile organizaţionale pentru a asigura livrarea eficace a acestor programe; (iv) interacţiunea cu alte instituţii (ex. asociaţiile sectoriale, incubatoarele, parcurile indistriale, etc.); (v) bugetarea pe termen scurt şi mediu întru asigurarea implementării strategiilor; şi (vi) un plan de acţiuni cu indicatori şi mecanisme de evaluare şi monitorizare.

Strategiile ODIMM şi MIEPO urmează a fi elaborate pînă la finele anului curent. Procedurile de selectare a serviciilor de consultanţă au demarat în luna iunie, avînd o finalitate la începutul lunii curente cînd a fost semnat contractul cu consorțiul condus de compania irlandeză International Development Ireland (IDI). Consultantul va demara activitățile în cadrul contractului la sfîrșitul lunii august. Strategiile ambelor organizații vor fi prezentate către finele lunii noiembrie curent.

Eficienţa programelor ODIMM şi MIEPO. La anumite etape a proiectului vor fi efectuate sondaje în rîndul clienților ODIMM and MIEPO pentru evaluarea eficienței programelor promovate de acestea şi implementarea măsurilor corective.

În scopul elaborării metodologiei de evaluare și stabilirii indicatorilor inițiali după care va fi măsurat progresul și performanțele ambelor organizații, Unitatea a contractat compania “Magenta Consulting” care va avea în sarcină elaborarea metodologiei respective și efectuarea sondajelor pe parcursul anului 2015 și 2016.

Expertiză suport MIEPO. Consultanţi locali în diferite domenii vor fi angajaţi pentru a majora capacităţile de livrare a serviciilor necesare clienţilor MIEPO, după cum va fi determinat în procesul de elaborare a strategiei MIEPO.

!Procedurile de selectare a consultanților suport MIEPO pe domenii a demarat prin anunțul concursurilor la trei poziții din cele cinci preconizate. Consultantul in domeniul operational a fost contractat din luna iulie curent, exprimările de interes ale consultanţilor solicitaţi pe domeniul agro-alimentar și domeniul piețe de export se află în proces de evaluare.

Sistemul informaţional de management. Îmbunătățirea sistemelor informatice și de management ale ODIMM și MIEPO, inclusiv prin elaborarea aplicatiilor soft necesare, ex. un portal interactiv pentru prestatorii de servicii destinate întreprinderilor, unde companiile pot califica calitatea serviciilor primite; hărţi interactive ale destinaţiilor prioritare ale exporturilor, cu informaţii de bază despre fiecare piaţă, costurile şi cerinţele de accesare, etc.

Comunicare şi diseminare. Ambele agenţii vor primi asistenţă de la experţi locali şi internaţionali în domeniul comunicării, pentru a asigura că companiile cunosc serviciile acestor agenţii şi că programele lor au un grad înalt de acoperire în termen geografic şi de conţinut. Se vor organiza evenimentele în conformitate cu obiectivele proiectului, inclusiv “re-lansarea” ODIMM şi MIEPO conform noilor strategii; evenimente de promovare a DCFTA şi a oportunităţilor conexe.