DEZVOLTAREA IMMM

Componenta „.Dezvoltarea ÎMMM-urilor și competitivitatea exporturilor” are un buget de 12,25 mil. USD și are drept obiective susținerea întreprinderilor prin granturi de cofinanțare, pregătire pentru export, integrare cu furnizorii și programe de promovare a exporturilor. Obiectivele acestei componente sunt corelate cu obiectivele autorităților de a simplifica regulile de activitate pentru ÎMMM-uri, de a sprijini crearea, dezvoltarea și internaționalizarea întreprinderilor, de a permite implementarea unor programe de sprijin mai eficiente pentru ÎMMM-uri, precum și de a facilita realizarea de investiții. Componenta are următoarele sub-componente:

a)Intensificarea activităților de promovare a exporturilor ale Agenției de Investiții ;
b)Facilitarea exporturilor de către întreprinderile locale prin intermediul programului de granturi cu cofinanțare;
c)Crearea unui program solid de pregătire pentru export pentru ÎMMM-uri în cadrul ODA ;
d)Stabilirea relațiilor dintre întreprinderile locale și companiile producătoare străine;
e)Consolidarea capacităților ODA și a ÎMMM-urilor de a implementa acțiuni prioritare în domeniul schimbărilor climatice prin oferirea de cursuri de formare pe teme legate de schimbările climatice (adaptare și atenuare).

În cadrul programului de granturi cu cofinanțare, peste 200 de companii vor beneficia de finanțare nerambursabilă oferită în cadrul Proiectului privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii, implementat de ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului) și UIPAC (Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității), susținut de Banca Mondială. Din bugetul total al Proiectului privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii, prin Mecanismul de cofinanțare pentru îmbunătățirea competitivității la export, implementat de ODA, urmează a fi acordat suport financiar nerambursabil pentru acoperirea a 50% din costul serviciilor și echipamentelor, dar nu mai mult de 600 de mii lei per beneficiar. Astfel, agenții economici își vor putea spori calitatea produselor și a serviciilor, lansa altele noi, optimiza procesele interne, îmbunătăți imaginea corporativă, identifica clienți și piețe noi, dar și stabili parteneriate în cadrul lanțurilor valorice.