Linia de credit


Sub-componenta ”Linia de Credit” din cadrul Proiectului Ameliorarea Competitivității II (PACII), finanțată din resursele Băncii Mondiale (Acordul de Împrumut nr.8400-MD), este în vigoare din 5 noiembrie, 2014. Suma împrumutului constituie 30,0 mil.USD, inclusiv, pentru Linia de Credit - 29,4 mil. USD, care va fi recreditată întreprinderilor din sectorul privat prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante eligibile:
BC “Mobiasbancă - Groupe Societe Generale”
BC “Procreditbank”,
BC “Comertbank”,
BC "Fincombank"
BC “Banca Comercială Română”
BC "Moldova-Agroindbank"

Suma maximală pentru un sub - împrumut pentru proiecte investiţionale este echivalentul a 800 mii USD (care pot include până la 40% capital circulant), iar pentru capital circulant independent și materie primă este echivalentul a 500 mii USD. Suma totală maximala pentru un beneficiar constituie echivalentul a 800 mii USD.

Beneficiarii finali a sub-împrumuturilor sunt întreprinderi private, care activează pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin doi ani, cu mai mult de 75% de capital fiind privat.

Activitățile eligibile pentru finanțare din Linia de Credit - exporturi directe și indirecte, desfășurate pe întreg teritoriul țării (inclusiv în orașele Bălţi și Chişinău). Exporturile legate de activitățile în sectoarele agriculturii, prelucrarea produselor agricole, producerea de bunuri și servicii (cu excepția serviciilor de consultanta), care vor fi legate direct sau indirect de generarea de venituri din exporturi. Exportatorii indirecți (cu excepția companiilor funrizoare de energie, combustibil, utilități) vor fi angajați în prestarea de mărfuri sau servicii pentru întreprinderile exportatoare. Suma totală recreditată exportatorilor indirecți nu va depăși raportul de 30 % din Linia de Credit. Pot fi finanțate 100% din cheltuielile eligibile ale sub-împrumutului eligibil. Capitalul circulant independent, care nu este aferent procesului de producere orientat spre exporturi - nu va fi finanțat. De asemenea nu poate fi finanțat capitalul circulant pentru utilități, petrol și alte surse de energie, salarii (cu excepția salariilor integrate în contractele de construcții civile), mărfurile finite gata pentru consum și revânzarea lor.

Maturitatea sub-împrumuturilor pentru beneficiari - până la 8 ani pentru sub-proiecte investiţionale (care pot include până la 40% capital circulant) și până la 4 ani pentru sub-împrumuturile pentru capital circulant independent.

Finanțarea retroactivă a cheltuielilor eligibile, finanțate de băncile eligibile este posibilă în perioada până la intrarea in vigoare a Liniei de Credit, dar nu mai devreme de 7 mai, 2014. Data finală de tragere a fondurilor din Linia de Credit– 31 mai, 2021.

Rata dobânzii la recreditarea fondurilor Liniei de Credit pentru băncile intermediare este bazată pe: (i) pentru sub-împrumuturile în valută străină – se bazează pe ratele de piață LIBOR de 6 luni, plus marja de acoperire a costurilor împrumutului extern și a cheltuielilor operaționale și de risc valutar; (ii) pentru sub-imprumuturile în MDL – rata dobânziise va baza pe rata de refinanțare a Băncii Naționale a Moldovei, marjele de acoperire a costurilor împrumutului extern, cheltuielilor operaționale și de risc valutar, marja băncii intermediare pentru riscurile de credit. Rata dobânzii anuală este flotantă și se revizuiește semianual la 1 octombrie și la 1 apriliea fiecărui an.

Pentru perioada semianuală 1 octombrie 2020 – 31 martie 2021, rata dobânzii la recreditarea fondurilor Liniei de Credit PAC2 pentru băncile participante intermediare este stabilită pentru USD - 1,36%, pentru Euro -1,36% și pentru MDL - 3,35% anual.

Pentru negocierea unui sub-împrumut, beneficiarii finali se pot adresa la BC “Mobiasbancă -Groupe Societe Generale”, BC “Procreditbank”, BC “Comertbank”, BC “Fincombank”, BC "Banca Comercială Română" si BC "Moldova Agroindbank", cu care Ministerul Finanțelor are semnate acorduri de recreditare a fondurilor Proiectului.

Informații suplimentare referitor la eligibilitatea și modul de accesare a împrumuturilor recreditate pot fi obținute la Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, tel. +022 238246.