Proiecte încheiate

PROIECTUL AMELIORAREA COMPETITIVITĂȚII I (PACI)

Perioada de implementare: februarie 2006 – iunie 2013

Buget: 38,3 mln. Dolari SUA

Donator: Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (Banca Mondială) şi Guvernul Japoniei

Obiective: asistenţă tehnică şi finanţare investiţională pentru consolidarea competitivităţii întreprinderilor din Moldova prin implementarea reformei regulatorii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri, modernizarea sistemului infrastructurii calităţii, accesul la finanţare şi sprijinirea întreprinderilor care solicita implementarea sistemelor de management a calităţii şi de dezvoltare a afacerii

Grup- ţintă: întreprinderile mici şi mijlocii, în special, cele cu potenţial de export

Activităţi principale:

  • suport Guvernului în procesul de implementare a Agendei reformei regulatorii prin consolidarea capacităţii instituţionale pentru de-reglementare şi introducerea Analizei Impactului Regulatoriu (RIA) în procesul legislative;
  • modernizarea sistemului infrastructurii calităţii prin dotarea laboratoarelor metrologice şi de testare cu echipament performant;
  • granturi de co-finanţare pentru întreprinderi care vor implementa sistemele de management a calităţii (ISO) şi servicii de dezvoltare a afacerii (grant în mărime de 50% din valoarea serviciilor de consultanţă);
  • acces la finanţare prin intermediul liniei de credit pentru întreprinderile cu potenţial de export.


PROIECTUL AMELIORAREA COMPETITIVITĂȚII II (PACII)

Perioada de implementare:Proiectul a fost aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Mondiale în luna mai 2014 și ratificat de Parlament în luna iulie 2014 . Proiectul a intrat în vigoare la 2 octombrie 2014, cu data de finalizare stabilită inițial pentru 30 ianuarie 2020, fiind prelungit până la 31 decembrie 2021.

Buget:45 mln. Dolari SUA

Donator:Proiectul a fost finanțat dintr-un credit IDA, în valoare de 15 mil. USD pentru componentele reformei regulatorii și dezvoltării IMM-urilor și dintr-un împrumut BIRD, în valoare de 30 mil. USD, pentru componenta accesului la finanțare

Obiective:Proiectul a susținut eforturile Guvernului Republicii Moldova de a promova creșterea economică și crearea de locuri de muncă. În contextul unor niveluri scăzute de investiții, al unei productivități limitate și al unei competitivități reduse a exporturilor, proiectul a avut drept scop intensificarea activității sectorului privat din Republica Moldova și sporirea investițiilor în acesta. Obiectivul de dezvoltare al proiectului (ODP) a fost „creșterea competitivității la export a întreprinderilor din Republica Moldova și reducerea poverii de reglementare cu care se confruntă acestea”. Acest ODP a fost atins printr-un set de măsuri care au avut drept scop: (i) îmbunătățirea mediului de afaceri prin reforme regulatorii prin care să se reducă costul reglementării de către stat a activității întreprinderilor; (ii) susținerea IMM-urilor și exportatorilor în obținerea accesului la serviciile de dezvoltare a afacerii; și (iii) îmbunătățirea accesului la finanțare pe termen mediu și lung pentru întreprinderile orientate spre export. Toate obiectivele de dezvoltare al proiectului care au fost stabilite au fost fie îndeplinite, fie chiar supraîndeplinite. Pe lângă aceasta, datorită reformelor guvernamentale și activităților sprijinite de Proiect – au fost create 2079 de locuri de muncă, s-au generat peste 225 mil. USD în exporturi noi, s-a realizat o economie estimată la 15 mil. USD pentru sectorul privat.

Grup- ţintă: întreprinderile mici şi mijlocii, în special, cele cu potenţial de export

Activităţi principale:

  • sprijin pentru implementarea reformei regulatorii pentru a asigura un mediu de afaceri transparent, previzibil și cu costuri reduse pentru operațiunile din sectorul privat;
  • dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii prin consolidarea capacităților instituționale ale ODIMM și MIEPO și gestionarea unui mecanism de granturi cu cofinanțare (MGF) pentru IMM-uri pentru implementarea de proiecte de îmbunătățire a afacerii, axate pe competitivitatea exporturilor;
  • facilitarea accesului la finanțare prin implementarea unei linii de credit în scopul de a oferi finanțare pe termen mediu și lung pentru capitalul circulant și investiții întreprinderilor orientate spre export.