ACCES LA FINANȚARE

Componenta II – Accesul la finanțare. Scopul acestei componente este de a oferi asistență Fondului de garantare a creditelor (FGC) din cadrul ODA pentru acordarea de garanții financiare de portofoliu ÎMMM-urilor, de a oferi programe și asistență mai eficiente care să aibă efecte pozitive pentru creșterea ÎMMM-urilor și a sectoarelor orientate spre export, pentru extinderea afacerii și realizării economiilor de scară, lansarea activității pe noi piețe, angajarea în noi activități de export și adoptarea de noi tehnologii necesare pentru sporirea productivității.