Parteneri


Activităţile desfăşurate de Ministerul Economiei contribuie la promovarea şi implementarea politicilor axate pe direcţiile prioritare de activitate stabilite în Programul de Dezvoltare Strategică pentru perioada 2012 – 2014, a obiectivelor din Planul de acțiuni al Guvernului Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, precum şi obiectivelor reflectate în documentele de politici sectoriale şi angajamentele internaţionale.

Măsurile orientate spre asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi reducerea poverii administrative a agenților economici se axeaza pe implementarea reformei regulatorii (”Ghilotina 2+”), promovarea aplicării conceptului de ghișeu unic pe scară largă, reconceptualizarea procedurilor de efectuare a controalelor, precum și extinderea capacităților sistemelor informaționale gestionate de Camera de Licențiere printe altele.


Două decenii de cooperare şi eforturile comune de a asigura prosperitate, de a reduce sărăcia şi îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor Republicii Moldova au fost transpuse în diferite tipuri de suport acordat ţării în domenii precum sănătatea, educaţia, agricultura, energia, aprovizionare cu apă şi canalizare, guvernare electronică, protecţie socială, competitivitate şi multe altele. Peste 970 milioane de dolari SUA au fost angajate până în prezent în susţinerea a 45 de proiecte. Peste 340 de fonduri fiduciare au fost implementate în valoare de peste 200 mil. dolari SUA. Corporaţia Financiară Internațională şi Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor – membri ai Grupului Băncii Mondiale – au acordat resurse financiare şi garanţii în sumă de 295 mil. dolari SUA.

trategia Grupului Băncii Mondiale de parteneriat cu ţara (SPT) pentru RM pentru anii fiscali 2009-2012 are trei priorităţi strategice: (i) Îmbunătăţirea competitivităţii economice în vederea susţinerii creşterii economice durabile; (ii) Minimizarea riscurilor sociale şi de mediu, consolidarea capitalului uman, promovarea incluziunii sociale; (iii) Eficientizarea administrării sectorului public.

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) este o instituție publică fondată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care activează conform Hotărîrii de Guvern nr.487 din 2022. Misiunea ODA este de a susține dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova de la inițierea unei afaceri, la internaționalizarea acesteia. Obiectivele organizației sunt:

- susținerea dezvoltării antreprenoriatului;
- oferirea asistenței financiare nerambursabile;
- consolidarea capacității întreprinderilor de administrare eficientă a afacerilor, prin oferirea de instruiri, mentorat, consultanță și infrastructură de suport;
- facilitarea accesului la finanțare prin emiterea garanțiilor financiare și de stat;
- asigurarea dialogului public privat.


Agenţia de investiţii reprezintă prima sursă de informare şi asistenţă pentru potențialii investitori străini.

Agenţia de investiţii oferă investitorilor și oamenilor de afaceri servicii personalizate de internaționalizare pe parcursul întregului proces de luare a deciziei. Echipa Agenţiei este consitituită dintr-un personal calificat, experți sectoriali în domeniul atragerii investițiilor precum și consilieri regionali pe teritoriul țării.