REFORMA REGULATORIE

Componenta 1 – Reforma regulatorie și digitalizarea. Prin intermediul acestei componente ne propunem să oferim sprijin autorităților publice în procesul de reducere a poverii de reglementare pentru operatorii economici prin continuarea digitalizării atât la nivel național, cât și la nivel local, prin îmbunătățirea și digitalizarea serviciilor de control, prin îmbunătățirea interoperabilității și a prestării integrate de servicii pentru operatori economici, prin simplificarea mediului de reglementare, precum și prin îmbunătățirea sistemului național al infrastructurii calității.