Proiectul Ameliorarea Competitivităţii (PAC II)

Cu un buget total de 45 milioane de dolari SUA, proiectul a fost implementat în perioada 2015 – 2021.

Sursele de finanțare alocate de Banca Mondială sunt Creditul Asociației Internaționale pentru Dezvoltare (IDA) în valoare de 15 mln. $ și Creditul Băncii Internaționale de Reconstrucție pentru Dezvoltare (BIRD) în valoare de 30 mln.$.

Acordul de Credit şi Acordul de Finanţare pentru derularea proiectului PAC II au fost semnate în data de 15 iulie 2014. Ambele acorduri au fost ratificate în data de 21 iulie 2014, de către Parlamentul Republicii Moldova prin Legea Nr.165 și Legea Nr.166 și ulterior, promulgate de către Preşedintele Republicii Moldova prin Decretul Nr.1270-VII și Decretul Nr.1271-VII din 31 iulie 2014.

Proiectul își propune să îmbunătățească mediul de afaceri prin susținerea Guvernului în implementarea strategiilor orientate spre crearea unui mediu de afaceri favorabil, reducerea constrângerilor și costurilor pentru gestionarea unei afaceri.

Totodată acesta urmează să dezvolte sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) prin finanțarea de studii sectoriale în vederea identificării necesităților mediului de afaceri și oferirea de cofinanțare agenților economici pentru a-și spori capacitățile de a fi competitivi pe piața Uniunii Europene şi pe alte noi pieţe de desfacere.

O altă componentă o reprezintă facilitarea accesului întreprinderilor la finanțare, urmând a fi finanțate servicii de consultanță pentru crearea în cadrul ODIMM a unui mecanism funcțional de garantare a creditelor. Totodată, a fost creată o Linie de Credit pentru agenții economici exportatori.

Cele mai importante rezultate, așteptate în urma implementării PAC II sunt:

i)diminuarea timpului acordat pentru înregistrarea IMM-urilor şi altor formalităţi

ii)încurajarea noilor activităţi ale intreprinderilor gata de export

iii)majorarea împrumuturilor din partea instituţiilor financiare către întreprinderile exportatoare.

iv)acces la finanțare pe termen mediu şi lung în cadrul Liniei de Credit

Astfel, principalii beneficiari ai proiectului sunt IMM-urile și companiile orientate spre export, întreprinderile din Moldova și investitorii străini ce beneficiază de un mediu de afaceri favorabil și agenți economici ce vor avea acces la finanțare pentru a-și dezvolta afacerea și spori competitivitatea.