Linia de credit

Linia de Credit din cadrul proiectul PACII finanțată din resursele Bancii Mondiale (Acordul de Imprumut nr.8400-MD), este în vigoare din 5 noiembrie, 2014.

Suma Împrumutului BIRD constituie 30.0 mil.USD, inclusiv Linia de Credit 29,6 mil. USD, care va fi recreditată întreprinderilor sectorului privat prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante eligibile BC “ Mobiasbancă - Groupe Societe Generale”, BC “Procreditbank”, BC “ Comertbank” si BC “ Fincombank”.

Suma maximală pentru un sub - împrumut pentru proiecte investiţionale - echivalentul a 800 mii USD, iar pentru capital circulant și materie primă- echivalentul a 500 mii USD. Suma totală maximala pentru un beneficiar - echivalentul a 800 mii USD.

Beneficiarii finali a sub-împrumuturilor sunt întreprinderi private, care operează pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin 2 ani, cu mai mult de 75% din acţiuni şi alt capital fiind private.

Activitățile eligibile pentru finanțarea din Linia de Credit - exporturi directe și indirecte, desfășurate pe întreg teritoriul țării ( inclusiv în orașele Bălţi și Chişinău). Exporturile legate de activitățile în sectoarele agriculturii, prelucrarea produselor agricole, producerea de bunuri și servicii (cu excepția serviciilor de consultanta), care vor fi legate direct sau indirect de generarea de venituri din exporturi. Exportatorii indirecți vor fi angajați în prestarea de mărfuri sau servicii pentru întreprinderile exportatoare. Suma totală recreditată exportatorilor indirecți nu va depăși raportul de 30 % din Linia de Credit.

Maturitatea sub-împrumuturilor pentru beneficiari - până la 8 ani pentru sub-proiecte investiţionale (care pot include până la 40% capital circulant) și până la 4 ani pentru sub-împrumuturile pentru capital circulant independent. Pot fi finanțate 100% din cheltuielile eligibile ale sub-împrumutului eligibil. Capitalul circulant independent, care nu este aferent procesului de producere orientat spre exporturi - nu va fi finanțat. De asemenea nu poate fi finanțat capitalul circulant pentru utilități, petrol și alte surse de energie, salarii (cu excepția salariilor integrate în contractele de construcții civile), mărfurile finite gata pentru consum și revânzarea lor.

Este posibilă finanțarea retroactivă a cheltuielilor eligibile, finanțate de băncile eligibile în perioada până la intrarea in vigoare a Liniei de Credit, dar nu mai devreme de 7 mai, 2014. Data finală de tragere a fondurilor din Linia de Credit– 30 noiembrie, 2019.

Rata de recreditare (anuală, flotantă, revizuită semianual) a fondurilor Liniei de Credit pentru băncile intermediare este bazată pe ratele de piață LIBOR de 6 luni pentru sub-împrumuturi în valută străină, plus marja de acoperire a costurilor împrumutului extern și cheltuielilor operaționale și de risc valutar. Băncile intermediare, asumându-și toate riscurile legate de recreditare a beneficiarilor finali, vor adăuga marja pentru riscurile de credit. Pentru resursele în MDL ratele se vor baza pe rata medie a inflației, marjele de acoperire a costurilor împrumutului extern, cheltuielilor operaționale și de risc valutar, marja băncii intermediare pentru riscurile de credit.

Pentru perioada semianuală 1 octombrie 2017 - 31 martie 2018, pentru băncile participante intermediare rata de recreditare a fondurilor Liniei de Credit este stabilită pentru USD-3,15%, pentru Euro-1.34% și pentru MDL-7,70% anual. Pentru transparenta costurilor, ratele de recreditare de stat pentru intermediarii financiari, băncile participante, sunt plasate pe pagina web a Ministerului Finanțelor http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/proiectele-directoratului-liniei-de-credit

Pentru negocierea unui sub-împrumut, beneficiarii finali se pot adresa la BC “Mobiasbancă -Groupe Societe Generale”, BC “Procreditbank”, BC “ Comertbank” si BC “ Fincombank”, cu care Ministerul Finanțelor a semnat acorduri de recreditare a fondurilor Proiectului.

Directoratul Liniei de Credit. Tel. +373 22 238246. Fax: +373 22 238248.