Echipa UIPAC a prezentat în cadrul ”GEW Summit 2015 ” oportunitățile de finanțare pentru antreprenorii moldoveni.

Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității (UIPAC) a participat la Săptămâna Globală a Antreprenoriatului, care s-a desfășurat în perioada 16-22 noiembrie în peste 160 de țări. La Chișinău evenimentul a fost marcat printr-un șir de activități de informare, printe care mese rotunde, master-class-uri și conferințe, organizate de GEN Moldova.

Echipa UIPAC a prezentat, vineri, în cadrul ”GEW Summit 2015 ”, oportunitățile de finanțare pentru antreprenorii moldoveni. Potrivit coordonatorului ”Componentei de Grant”, Natalia Chelaru, susținerea financiară oferită în cadrul proiectului va contribui la sporirea competitivității pentru IMM-urile care vor să exporte. Natalia Chelaru a precizat toate detaliile despre procedura de aplicare la ”Componenta de Grant”.

Amintim că, IMM -urile din Moldova pot beneficia de granturi pentru servicii de îmbunătățire a competitivității produselor și accesarea noilor piețe de desfacere. Din bugetul total al proiectului, prin PAC II urmează a fi acordate finanțări nerambursabile pentru acoperirea a 50% din costul serviciilor, dar nu mai mult de 200 de mii de lei per beneficiar. Astfel, agenții economici își vor putea spori calitatea produselor și a serviciilor, lansa altele noi, optimiza procesele interne, îmbunătăți imaginea companiei, identifica clienți și piețe noi, dar și stabili parteneriate pe lanțurile valorice.

Pentru cofinanțare vor putea aplica întreprinderile exportatoare sau situate pe lanțul valoric orientat la export din patru sectoare prioritare: produse alimentare şi băuturi; fabricarea produselor electronice şi mecanice; textile şi tehnologii informaționale. Totodată, pentru finanțare pot aplica și întreprinderi din alte sectoare ale economiei, însă aceste patru sectoare vor avea prioritate.

Pentru mai multe informații:E-mail:mgf@star.md,www.uipac.md, tel: 373 22 296 723