Proiectul Ameliorarea Competitivității II a făcut totalurile primului an de activitate


Proiectul Ameliorarea Competitivității și-a atins obiectivele stabilite pentru primul an de activitate pe toate componentele, a apreciat directorul executiv al Unității de implementare PAC II, Aureliu Casian, în cadrul unei mese rotunde cu reprezentanți ai beneficiarilor Proiectului, Ministerului Economiei, companiilor de consultanță și instituțiilor de dezvoltare a afacerilor.

Proiectul are câteva componente importante ce țintesc creșterea competitivității economiei naționale – îmbunătățirea mediului de afaceri la nivel de reglementări, asistență tehnică instituțiilor publice ce sprijină dezvoltarea IMM și a exporturilor, o linie de creditare pentru exportatori și finanțare nerambursabilă pentru servicii de consultanță întreprinderilor orientate la export.

Potrivit lui Aureliu Casian, în anul 2016 au fost aprobate 62 de granturi pentru cofinanțarea afacerilor, cu o valoare medie de 168 mii lei, în timp ce valoarea medie a unui proiect de îmbunătățire a afacerii s-a ridicat la 360 de mii de lei. PAC Granturi finanțează jumătate din valoarea serviciilor de consultanță, dar nu mai mult de 200 mii lei, pentru servicii de consultanță în elaborarea planurilor de afaceri, studiilor de piață sau de promovare, elaborarea strategiei de export, pregătirea documentației pentru comerțul internațional, branding sau implementarea planurilor de promovare, etc.

Șefa Direcției dezvoltarea mediului de afaceri și investiții în cadrul Ministerului Economiei, Olga Badanova, a declarat în cadrul evenimentului că pentru a fi competitive pe piețele internaționale, întreprinderile moldovenești trebuie să fie flexibile și inovative, iar sprijinul PAC Granturi în acest sens este inestimabil. „În secolul 21, întreprinderile trebuie să producă ceea ce cere consumatorul și nu să impună acestuia produsele pe care le au. Asta înseamnă că, pentru a supraviețui și a se dezvolta, întreprinderile trebuie să fie flexibile și inovativi, să cunoască foarte bine piețele și consumatorii. Iar instrumentul prin care modernizarea și creșterea întreprinderilor e posibilă este consultanța – adică cunoștințele, know how-ul, pe care mulți manageri nu le au și nici nu înțeleg că au nevoie de ele”, a declarat Olga Badanova.

Directorul Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), Vitalie ZAHARIA, s-a adresat antreprenorilor să beneficieze mai activ de suportul acordat de către MIEPO și partenerii săi. Vitalie Zaharia s-a referit la capacitatea MIEPO în a oferiri suport exportatorilor la cele mai importante expoziții și târguri internaționale, prin cofinanțarea standului de țară sau a standurilor individuale, cofinanțarea serviciilor de cargo și asistența experților sectoriali MIEPO. „Avem capacitate să oferim platforma promoțională exportatorilor, care să-și promoveze bunurile și serviciile prin ambasadele noastre și facem acest lucru prin materiale promoționale editate de noi, în care va puteți regăsi ca și produs, ca și companie”, a mai adăugat Vitalie Zaharia.

În cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe proiecte implementate cu sprijinul PAC Granturi, printre care Unicorn Estate, companie vinicolă ce a început să-și exporte producția în China, Rikipal SRL – producător de palete pentru transportarea mărfurilor, dar și consultanți în dezvoltarea afacerilor.

Referindu-se la alte componente ale PAC II, Aureliu Casian a menționat că în cadrul Liniei de Credit au fost acordate 55 de credite pentru exportatori, valoarea medie a unui credit fiind de 175 mii de dolari. Beneficiarii au raportat o cifră din vânzări cumulativă de 113,2 mln. de dolari, din care peste 27 mln. dolari din export, fiind create peste 100 de noi locuri de muncă.

Totodată, PAC II a susținut eforturile Guvernului de îmbunătățire a mediului de afaceri, fiind elaborat un sistem de responsabilizare cu indicatori de performanţă pentru agenţiile şi ministerele cu drept de reglementare, inclusiv un clasament al autorităţilor în funcție de gradul de deschidere față de mediul de afaceri. Totodată, au fost elaborate studiul și actele normative pentru deschiderea „Ghișeului unic” pentru eliberarea actelor permisive. Acesta urmează a fi lansat până la finele anului 2017 și va integra sistemele informaționale ale autorităților publice pentru a elibera cca 190 de acte permisive. Astfel, se estimează reducerea costurilor administrative ale întreprinderilor cu 45% sau cu cca. 60 mln. lei / an şi 400 mii zile /an.

De asemenea, cu sprijinul Proiectului Ameliorarea Competitivității II, a fost elaborată strategia de atragere a investițiilor și promovare a exportului și programele de dezvoltare instituțională ai ODIMM și MIEPO pentru perioada 2016-2020.