COMUNICAT PRIVIND FINALIZAREA CONSULTĂRILOR PUBLICE ŞI PUBLICAREA CADRULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI SOCIAL

În perioada decembrie 2021 - mai 2022 sunt desfășurate activități de pregătire a noului proiect investiţional de sprijin pentru sectorul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, care are drept scop oferirea de suport Guvernului Republicii Moldova privind facilitarea şi întărirea competitivității la export, reducerea poverii administrative pentru companiile autohtone și îmbunătățirea accesului exportatorilor la finanțare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Unitatea de implementare a proiectului de ameliorare a competivității (UIPAC), finanțat de Banca Mondială anunţă despre finalizarea consultărilor publice asupra Cadrului de Management de Mediu şi Social(CMMS), elaborat în cadrul proiectului și publicarea versiunilor finale ale documentelor însoțitoare.

Variantele finale originale în limba engleză (Environmental and Social Commitment Plan, Environment and Social Management Framework, Labour Management Procedures, Stakeholder Engagement Plan) a documentelor de proiect privind cadrul de management de mediu și social sunt publicate pe pagina web a Unităţii de implementare a proiectului (www.uipac.md).

Recomandările, propunerile și observaţiile pe marginea proiectului documentelor cadrului de management CMMS supus consultărilor publice au fost incorporate in versiunile finale ale documentelor de proiect.