Exporturi în valoare de cca 225 milioane dolari SUA înregistrate de proiectul PAC II la încheierea activității.

Proiectul de ameliorare a competitivităţii (PAC II) finanţat de Banca Mondială a susținut eforturile Guvernului Republicii Moldova in promovarea creșterii economice și creării locurilor de muncă. Acesta a fost implementat în perioada octombrie 2014 - decembrie 2021. În contextul unui nivel scăzut a investițiilor, al unei productivități limitate și al unei competitivități reduse a exporturilor, proiectul a avut drept scop intensificarea activității sectorului privat din Republica Moldova și sporirea investițiilor în acesta. Obiectivul de dezvoltare al proiectului a fost „creșterea competitivității la export a întreprinderilor din Republica Moldova și reducerea poverii de reglementare cu care se confruntă acestea”. Acest obiectiv a fost atins printr-un set de măsuri care au avut drept scop: (i) îmbunătățirea mediului de afaceri prin reforme ale cadrului de reglementare prin care să se reducă costul reglementării de către stat a activității întreprinderilor; (ii) susținerea IMM-urilor și exportatorilor pentru obținerea accesului la serviciile de dezvoltare a afacerii; și (iii) îmbunătățirea accesului la finanțare pe termen mediu și lung pentru întreprinderile orientate la export.

Toți indicatorii de performanță stabiliți pentru proiect au fost îndepliniți. Pe lângă aceasta, datorită activităților sprijinite de PAC II au fost create 2079 de locuri de muncă noi, s-au înregistrat exporturi cumulative de peste 225 mil. USD şi economii estimate la 15 mil. USD pentru sectorul privat.