Beneficiarii PAC Granturi, printre cei mai buni antreprenori ai anului 2016

Patru beneficiari ai Proiectului Ameliorarea Competitivității se regăsesc printre cei 20 de cei mai buni antreprenori ai anului 2016 din sectorul IMM, desemnați în cadrul săptămânii Moldova Business Week.

Astfel, compania ”Azamet Pro” din raionul Comrat a obținut de titlu de „Cel mai bun antreprenor – exportator”. Menționăm că întreprinderea se numără printre primii beneficiari ai PAC Granturi care deja a implementat un proiect de dezvoltarea a afacerii pentru a-și spori capacitatea la export și pentru a deveni și mai competitivă pe piețele externe.

Întreprinderea “Ygrick-Group” din raionul Ștefan Vodă a fost premiată cu Diplomă de gradul I la categoria “Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic “verde””.

Un alt beneficiar-”Lactis” din raionul Râșcani a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun antreprenor în sfera de producție”.

Concursul „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” este organizat anual în ultimii 12 ani și are ca scop promovarea practicilor de succes în domeniul businessului și remarcarea celor mai competitive întreprinderi din toate regiunile Republicii Moldova care utilizează strategii de marketing eficiente și standarde internaționale ale managementului calității.

Totodată, compania ”Gelibert” din raionul Sângerei s-a învrednicit de premiul mare al Concursului „IMM – Model de Responsabilitate Socială”

Concursul Național „IMM – Model de Responsabilitate Socială” este organizat anual de ODIMM, începând cu 2010, cu scopul promovării acestui concept și diseminării celor mai bune practici ale IMM-urilor. Participanții la concurs sunt companiile care se încadrează în categoria IMM, desfășoară activitate economică mai mult de 1 an, sunt rezidenți ai Republicii Moldova și au realizat cel puțin una dintre activitățile de responsabilitate socială corporativă.