Costurile de desfășurare a afacerii în Moldova au rămas, în mare, neschimbate în 2017, constată studiul anual efectuat de Banca Mondială

Republica Moldova a înregistrat progrese la capitolul înființarea afacerilor, arată studiul anual „Costul reglementării de stat a activității de întreprinzător”, realizat de Grupul Banca Mondială. La prezentarea studiului au participat Secretarul general de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, și Directorul de țară al Bancii Mondiale pentru Moldova, Anna Akhalkatsi.

„Asigurarea condițiilor optime pentru dezvoltarea afacerii și creșterea încrederii businessului față de instituțiile statului este una dintre prioritățile de pe agenda Guvernului. Pe parcursul anului 2017, Executivul a promovat un șir de reforme, necesitatea cărora a fost dictată de studiul efectuat pentru 2016, și care au fost axate pe îmbunătățirea mediului de afaceri, crearea condițiilor atractive pentru dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova”, a subliniat Secretarul general de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Printre realizările anului 2017, Iulia Costin a menționat reducerea cu 70 la sută a numărului de acte permisive (de la 416 la 150 de acte), optimizarea numărului instituțiilor abilitate cu funcții de control, acestea fiind reduse de la 60 la 13, implementarea sistemului electronic de ghișeu unic, simplificarea procesului de raportare financiară și statistică prin implementarea ghișeul unic de raportare electronică, simplificarea procedurii de lichidare benevolă a afacerii etc.

„Creșterea economică în Republica Moldova trebuie să fie bazată pe crearea locurilor de muncă în sectorul privat, iar întreprinderile mici și mijlocii au un rol crucial în economie. Rezultatele studiului arată ca autoritățile trebuie să-și concentreze eforturile pentru a îmbunătăți în continuare mediul de afaceri, focusându-se pe domeniile cele mai importante. Grupul Banca Mondială finanțează acest studiu prin intermediul proiectul PAC-2, totodată susținând dezvoltarea businessului mic și mijlociu și prin alte proiecte menite să îmbunătățească mediului de afaceri”, a afirmat Anna Akhalkatsi, Director de țară pentru Moldova, Banca Mondială.

Potrivit studiului „Costul reglementării de stat a activității de întreprinzător”, la capitolul crearea unei afaceri, Republica Moldova a acumulat un scor de 93,76 de puncte din 100. Antreprenorii au de făcut patru proceduri în cinci zile. Costul desfășurării afacerii a rămas, în mare, neschimbat în anul 2017, unii indicatori înregistrând o ușoară creștere, iar alții – o scădere nesemnificativă. Durata obținerii autorizațiilor în construcții s-a micșorat ușor, anul trecut fiind definitivată procedura de eliberare a certificatului de urbanism și autorizației de construcție de către ghișeul unic de autorizare a lucrărilor de construcție.

De asemenea, procedurile necesare pentru o tranzacție de export au necesitat în mediu 2,1 zile, înregistrând o ușoară creștere față de anul 2016. Costul procedurilor s-a diminuat până la 105 dolari. Conform datelor prezentate, circa 60% din companii certifică loturi de bunuri. Se observă diminuarea semnificativă a duratei de obținere a certificatului respectiv de la 7,6 zile în 2016 la 3,0 zile în 2017. Costurile aferente obținerii certificatului pentru loturi însumează 106 dolari, o majorare cu 60 de dolari față de anul precedent.

Studiul arată că indicatorul general de timp, care descrie percepția managerilor despre nivelul implicării statutului în activitatea întreprinderii, a rămas la nivelul anului 2016, de 8%. Pentru înregistrarea unei companii la Camera Înregistrării de Stat, în anul 2017, au fost necesare 4 zile, aceeași durată medie fiind înregistrată în ultimii 3 ani.

Numărul mediu de licențe deținute s-a majorat de la 1,1 la 1,4 per întreprindere, valoare înregistrată pe parcursul anilor 2013-2015, iar ponderea întreprinderilor ce dețineau licențe la momentul chestionării (42%) a rămas la nivelul anului 2016. Nu au fost înregistrate modificări esențiale ale duratei și costurilor de obținere a licenței. În același timp, s-a diminuat ponderea respondenților care au achitat plăți neoficiale.

Potrivit studiului, certificarea produselor la import a durat 5,7 zile. Costul de obținere a certificatului s-a diminuat de la 202 la 137 dolari. Circa 16% dintre respondenți au achitat mită pentru a obține certificatele. Totodată, a crescut ponderea agenților economici amendați și s-a diminuat numărul celor care au achitat mită.

Studiul „Costul reglementării de stat a activității de întreprinzător” monitorizează 17 domenii, care implică anumite costuri de conformare pentru întreprinderi și reprezintă percepția managementului asupra evoluției indicatorilor. Analiza s-a efectuat în baza unui sondaj, realizat la 630 de întreprinderi care reflectă structura economiei naționale. Studiul integral poate fi găsit pe site-ul www.uipac.md.