Doing Business 2019: Înregistrarea unei întreprinderi la Agenția Servicii Publice durează doar patru zile, arată studiul Băncii Mondiale ”Costul reglementării de stat a activității de întreprinzător 2018

Potrivit studiului, durata de înregistrare a unei întreprinderi este doar patru zile, iar timpul consumat pentru pentru a face față procedurilor este de circa 4,1 ore.

Totodată, costul desfășurării afacerii, în anul 2018, a înregistrat o ușoară creștere. Indicatorul general de timp, care descrie percepția managerilor despre nivelul implicării statutului în activitatea întreprinderi,i a crescut de la 7,9 la 10,2%.

Un alt indicator este ponderea persoanelor ce au observat îmbunătățiri în mediul de afaceri. Studiul arată că a scăzut ponderea celor ce au observat înrăutățiri în mediul de afaceri, scăzând însă și ponderea celor ce au afirmat contrariul.

Datele mai indică faptul că certificarea produselor la import durează în medie 3,7 zile, față de 5,7 zile în 2017. Totodată, costul de obținere a certificatului s-a diminuat de la 237 la 109 dolari.

De asemenea, în 2018 a scăzut numărul controalelor, însă a crescut durata lor. Circa 22% din persoanele intervievate în cadrul studiului consideră că procedurile privind controalele au devenit mai ”prietenoase” în anul 2018. Potrivit Băncii Mondiale, întreprinderile simt mai puțină presiune din partea controalelor: circa 35% din respondenți au menționat că au fost inspectați mai rar.

Studiul arată că au fost înregistrate și progrese la capitolul crearea afacerilor. Acest lucru s-ar datora reformei cadrului de reglementare a mediului de afaceri, inițiată în 2016. În rezultatul procesului de revizuire si optimizare a actelor permisive eliberate de către autorități, numărul acestora a fost redus de la 416 la 152. În total, au fost eliminate 265 acte permisive, ceea ce a permis reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri cu aproape 70 la sută.

Un alt progres menționat în studiu este implementarea Ghișeului Unic. Datele arată că din totalul 152 de acte permisive prevăzute de legislație au fost elaborate, aprobate și testate pașapoarte pentru 128 acte permisive sau 84% din totalul actelor permisive; 43 de acte permisive din 128 testate se eliberează prin SIA GEAP sau 28% din 152 acte permisive; 17 autorități emitente de acte permisive din numărul total de 31 autorități eliberează acte permisive prin SIA GEAP (55%).

Reprezentanții Ministerului Economiei au declarat că aceste progrese se datorează procedurilor simplificate și accesibile de înregistrare a companiilor, sistemului informațional automatizat de gestionare si eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), procedurii simplificate de notificare privind inițierea activității de comerț, numărului redus de licențe, diminuării controalelor de stat şi a costurilor pentru obținerea certificatelor sanitare, precum și scăderii ponderii întreprinderilor ale căror preţuri sunt reglementate de către stat.

Studiul ”Costul reglementării de stat a activității de întreprinzător 2018” a fost realizat de Grupul Banca Mondială cu suportul Ministerului Economiei și s-a efectuat în baza unui sondaj, realizat la 630 de întreprinderi care reflectă structura economiei naționale. Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor se efectuează anual, fiind al 17-lea de acest tip. Studiul integral poate fi găsit pe site-ul www.uipac.md.