Începând cu 1 aprilie 2019 ratele dobânzii la împrumuturile recreditate din contul PAC II au fost reduse.

Proiectul Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (PAC II) anunță despre o reducere semnificativă, începând cu 1 aprilie 2019, a ratelor dobânzilor la împrumuturile recreditate agenților economici pentru dezvoltarea afacerilor. Substanțial sau cu peste 50% au scăzut ratele dobânzilor la creditele oferite în MDL. Astfel, pentru perioada semianuală 1 aprilie 2019 – 30 septembrie 2019, rata dobânzii la recreditarea fondurilor Liniei de Credit pentru băncile participante intermediare va constitui pentru MDL - 3,50%, pentru Euro -1,24% și pentru USD - 4,16%, anual. Ratele dobânzii la creditare pentru beneficiarii finali se stabilesc în mod individual ca urmare a negocierilor cu instituțiile financiare participante, care își asumă toate riscurile legate de recreditarea beneficiarilor finali, adăugând marja pentru riscurile de creditare.

Rata dobânzii este bazată pe: (i) pentru sub-împrumuturile în valută străină – se bazează pe ratele de piață LIBOR de 6 luni, plus marja de acoperire a costurilor împrumutului extern și a cheltuielilor operaționale și de risc valutar; (ii) pentru sub-imprumuturile în MDL - ratele se vor baza pe rata medie a inflației, marjele de acoperire a costurilor împrumutului extern, cheltuielilor operaționale și de risc valutar, precum și marja băncii intermediare pentru riscurile de credit.

Bugetul total al liniei de credit a proiectului PAC II este de 29,4 milioane de dolari SUA,care este recreditată prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante eligibile:

- BC “ Mobiasbancă - Groupe Societe Generale”

- BC “ProCredit Bank”

- BC “ Comertbank”

- BC “ Fincombank”

- BC “Banca Comercială Română Chisinau”.

Împrumuturile sunt destinate companiilor private exportatoare sau care participă în lanțul valoric de export. Suma maximă: echivalentul a 800.000 de dolari pentru finanțarea investițiilor și echivalentul a 500.000 de dolari pentru finanțarea capitalului circulant. Împrumutul poate fi emis în dolari, lei și euro pe o perioadă de până la 4 ani pentru necesități de capital circulant și până la 8 ani pentru investiții.