SUA, Germania și România sunt piețele țintite de alți cinci beneficiari ai PAC II

Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității a aprobat alte cinci dosare de finanțare a serviciilor de consultanță pentru lărgirea exporturilor. Companiile planifică să cucerească piețe noi, precum România, Germania și Statele Unite ale Americii.

Producătorul de nutrețuri „Mărculești Combi” și-a propus să lanseze pe piață un nou produs - nutrețuri pentru porci, vite și păsări, pe bază de recepturi care includ substituirea șrotului de soia prin borhot uscat, produs care să fie vândut pe piața locală și exportat în România. În acest scop, cu sprijinul financiar al PAC Granturi, compania va efectua un audit tehnologic al întreprinderii, optimiza procesele de producere, importa know-how tehnologic și va instrui personalul. Totodată, „Mărculești-Combi” va contracta servicii de cercetare a pieței din România și un specialist în marketing.

Un alt beneficiar al Proiectului este „Homy Decor SRL”, primul producător de mobilier alternativ de tip bean bag din Moldova, comercializat sub brandul „Because”. Potrivit managerilor companiei, sunt gata de export cinci modele de bean bag-uri ce pot fi produse din peste 200 de tipuri de piele și stofă. Întrucât piața internă este relativ mică, capacitatea de producere a companiei este utilizată la doar 20%, astfel bean bag-urile moldovenești țintesc piețele din România, SUA și UE.

„S.C. Milabrega SRL” își propune să cucerească piața din Uniunea Europeană și SUA prin blănurile naturale de miei, nutrii, iepuri, caraculi și ovine. În acest scop, compania va efectua, cu sprijinul financiar al PAC Granturi, o cercetare a pieței din România pe segmentul blănurilor și a produselor din blană, a clienților potențiali și preferințelor acestora. Totodată, „Milabrega” va contracta servicii de design și producere a ambalajului corespunzător blănurilor de lux și de elaborare a etichetei conform normelor UE. Finanțarea din partea Proiectului Ameliorarea Competitivității va permite și identificarea unor parteneri care ar facilita intrarea produsului pe piața românească, inclusiv pregătirea procesului de export angro, cu perfectarea setului de documente vamale. Un alt serviciu este deschiderea propriu-zisa a unui punct de desfacere cu ajutorul unui consultant local, care sa asiste compania în identificarea localului, amenajarea acestuia conform tehnicilor de vânzări și atragere a clienților, găsirea de personal calificat și instruirea acestuia privind specificul vânzării produselor din blană.

„Bilargo-Prim” este unicul producător de poliuretan din Republica Moldova. Întreprinderea produce toate tipurile de poliuretan cunoscute pe piață, importând materia primă de la companii ca Shell, Byer sau Dau. Ca parte a lanțului valoric la export, poliuretanul produs de „Bilargo-Prim” este exportat deja în țări ca România, Rusia, Ucraina, Germania și Franța, fiind utilizat la producerea mobilei și semifabricatelor. Având în vedere evoluția negativă a pieței interne și a celei din Ucraina, compania planifică să-și extindă vânzările în România și Germania.

„Oiltech” este un producător de sisteme de protecție pentru țevi, care în ultimii 14 ani a livrat protectoare din plastic utilizate pentru țevile de forare și extragere a petrolului și a gazelor naturale unor clienți internaționali importanți. Pentru a-și spori competitivitatea la export, „Oiltech” a solicitat susținere financiară în implementarea unui soft de automatizare a gestionării întreprinderii. Acesta va permite gestionarea centralizată a informației din companie; reacția promptă la modificările pieței, cerințelor clienților, cerințelor legale; identificarea rezervelor interne pentru creșterea volumului producției, calității, satisfacerii clienților;

Notă. Cu un buget total de 45 milioane de dolari SUA, PAC II va fi implementat în perioada 2015-2019. Proiectul își propune să îmbunătățească mediul de afaceri prin susținerea Guvernului în implementarea strategiilor orientate spre crearea unui mediu de afaceri favorabil, reducerea constrângerilor și costurilor pentru gestionarea afacerii. Totodată, proiectul va contribui la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) prin facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung, fortificarea capacităților instituționale ale ODIMM şi MIEPO, oferirea de granturi agenților economici privați pentru servicii de consultanță, care să contribuie la sporirea competitivității de export, etc. Componenta de Granturi are un buget de USD 3 mil. IMM-urile din Moldova pot beneficia de granturi pentru servicii de îmbunătățire a competitivității produselor și accesarea noilor piețe de desfacere. Din bugetul total al proiectului, prin PAC II urmează a fi acordate finanțări nerambursabile pentru acoperirea a 50% din costul serviciilor, dar nu mai mult de 200 de mii de lei per beneficiar. Astfel, agenții economici își vor putea spori calitatea produselor și a serviciilor, lansa altele noi, optimiza procesele interne, îmbunătăți imaginea companiei, identifica clienți și piețe noi, dar și stabili parteneriate pe lanțurile valorice.
Pentru cofinanțare pot aplica întreprinderile exportatoare sau situate pe lanțul valoric orientat la export din patru sectoare prioritare: produse alimentare şi băuturi; fabricarea produselor electronice şi mecanice; textile şi tehnologii informaționale. Totodată, pentru finanțare pot aplica și întreprinderi din alte sectoare ale economiei, însă aceste patru sectoare vor avea prioritate.